Mensen die geloofden in gebed

Over Lady Maxwell

Wij kunnen heel wat leren van de mensen die ons zijn voorgegaan op  de weg van het geloof. En dat zijn er heel veel. Wat een vreugde dat  wij ook hen mogen ontmoeten op die glorieuze dag als wij het huis  van onze Vader binnen gaan. Iemand die ons het een en ander kan  leren over de kracht van het gebed is Lady Maxwell.

Daar gaan wij voor terug in de tijd, naar een tijdgenoot van John  Wesley. Lady Darcy Maxwell werd geboren in 1742 en behoorde  tot de Schotse adel. Maar het ging haar niet om de rijkdommen van  Schotland en dit aardse leven.

Zij had slechts één doel en dat was  hoe ze God het beste kon dienen. Zij trouwde in 1759 met Sir Walter  Maxwell en het leven lachte haar in die tijd toe. Rijkdom, weelde en  gemak waren haar deel, totdat haar leven een schokkende wending  nam. Na twee jaar huwelijksgeluk stierven zowel haar echtgenoot als haar kindje en bleef zij alleen achter.

Maar ze was niet verslagen. Integendeel, ze wist bij wie ze moest zijn  om haar pijn te delen, en weigerde te klagen of zich over te geven  aan zelfmedelijden. Ze zei:

“God wil klaarblijkelijk mijn hele hart hebben en niet slechts het  kleine deel dat ik Hem gegeven had. En als God dat van me vraagt  geef ik het Hem graag. God roept mij tot zich over het pad van de  verdrukking en pijn, een pad dat ik met vreugde wil belopen.”

Haar leven werd gekenmerkt door haar onvermoeibare inzet bij het  helpen van anderen, maar bovenal was ze een vrouw van gebed. Er  was eigenlijk geen moment in haar dag waarop ze niet met God bezig was, bad of nadacht over een bepaalde Bijbelpassage.

Het was deze  houding die haar deed uitgroeien tot een vrouw van geloof, en een  licht voor anderen in de ongelovige wereld rondom.

Hier zijn wat van haar uitspraken over gebed:

Met pijn in mijn hart ben ik tot de conclusie gekomen dat ik zo vaak  vergeet om God in mijn leven te betrekken. Hoe vaak vergeet ik  niet om te bidden voor anderen. O God, geeft U mij de geest van  aanbidding dat ik voortdurend voor anderen op de bres mag springen.

***

 

Ik ben zo dankbaar, God, dat U een God van genade bent en ik altijd  weer bij U mag terugkeren. Wat een vreugde dat U mijn onderwijzer  bent.Wat een voorrecht dat God van mij vraagt om Hem overal bij te  raadplegen. Ik kan Gods hulp bij ieder project aanroepen en zo Zijn  Geest voortdurend ervaren. Zijn wijsheid, Zijn bescherming en Zijn aanwezigheid zijn ieder moment van de dag bij me. Besef ik wel genoeg wat een wonder het is dat ik steeds weer mag bidden?

***

De oplossing voor een droog, ongeïnspireerd leven is contact met de  Vader. Dat contact komt door gebed. De remedie voor halfslachtig gebed is oprecht gebed, en de remedie voor te weinig gebed is meer gebed. Gebed levert alles wat wij als mens nodig hebben.

***

Er is niets dat zo schadelijk voor ons gestel is als angst. Bezorgdheid  en benauwdheid zijn als wrede roofdieren die ons proberen te  verscheuren. Angst stort zich op onze organen en verzwakt ons hele  wezen. En… het brengt smart aan de Heilige Geest. Maar er is een  oplossing. “Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel  God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te  danken voor alles wat Hij doet.”

***

Als er niet gebeden wordt is het kasteel van ons leven blootgesteld  aan een moordende vijand, die ons geloof de grond in wil stampen. Als de wacht van ons leven niet bidt worden de muren van onze bescherming zonder pardon omver geworpen. Maar ook dan is er  altijd een oplossing. Door opnieuw uit te roepen naar onze Vader  worden er verse hemelse troepen naar ons toegestuurd die de vijand  zonder pardon aanpakken en de waarachtige rust herstellen. Geef  alles aan God, hoe klein en onbelangrijk het misschien ook lijkt.

***

Angst en zorg zijn zo gewoon en vaak de normaalste zaak van de wereld. Maar dat is het helemaal niet. Een leven met angst is niet Gods wil voor ons. Maar juist omdat we zo gewend zijn om ons zorgen te maken is het zo moeilijk om er mee af te rekenen. Maar  voor God is het dat niet. Zijn aanwezigheid stuurt angst resoluut de  deur uit, en zet de vrede andermaal op de troon in ons hart. Als Jezus binnen komt moet de vrees wijken.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier