Onbeantwoorde gebeden

Buig U tot mij over, Here, en geef mij antwoord. Ik ben in grote moeilijkheden en zeer te beklagen.Psalm 86:1

Soms vragen we ons af waarom onze gebeden niet direct beantwoord worden, of waarom het antwoord totaal niet lijkt op wat we verwacht hadden. Het volgende verhaal werpt misschien wat meer licht op deze kwestie:

Drie hoge bomen in een bos baden dat ze mochten kiezen wat hun bestemming zou zijn wanneer ze omgehakt zouden worden. De eerste boom wilde graag een deel worden van een prachtig paleis. De tweede wilde graag gebruikt worden voor de bouw van een enorm schip dat de zeven zeeën zou bevaren. De derde bleef liever in het bos staan om altijd met zijn takken in de richting van God te wijzen.

En toen kwam de houthakker.
Toen hij de eerste boom omhakte wist hij al wat hij met het hout van de eerste boom ging doen. Dat hout werd niet gebruikt voor een paleis, maar voor een eenvoudig stalletje waar het mooiste Kind van de hele schepping geboren zou worden.

Van de tweede boom werd geen groot schip gebouwd, maar slechts een klein bootje dat eens uitvoer op het Meer van Galilea. Op het dek stond een lange jongeman die tot de menigte zei: “Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.”

Van de derde boom werd een kruis gemaakt en daar werd, tot grote afschuw van de volgelingen van die jonge man, de vriendelijkste, meest liefdevolle persoonlijkheid op de hele wereld, aan vastgenageld.

En dat gebed van die bomen? Werden die beantwoord? Absoluut. Ieder van die bomen werd een zegen voor de hele mensheid en verheerlijkte God. Alleen werden die gebeden net weer even anders beantwoord en op de manier die God voor ogen had, en niet op de aardse en oppervlakkige manier die de bomen voor ogen hadden.

Wat ook ik, O Heer, U vragen mag,
één ding daar ben ik zeker van
dat gij mij geeft waar Ik zo naar verlang
En zo niet, dan heeft U echt een beter plan.

Daarom leg ik U, o lieve Heer,
mijn grootste hartewensen bij U neer.
Wetende, terwijl ik in aanbidding aan Uw voeten lig,
Gij zoekt voor mij ’t beste telkens weer.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier