Magere en vette koeien

De magere koeien naderden de vette koeien en aten die op!
… En deze schrale aren slokten de zeven dikke aren op!
-Genesis 41:4, 7

Deze droom bevat ook een waarschuwing voor ons: De beste jaren van ons leven, de mooiste ervaringen, de grootste bediening, de overwinningen die we behaald hebben, alles kan opgeslokt worden door tijden van mislukking of tegenslag, tenminste, als we die met ontevredenheid tegemoet treden. Dat is geen fijne gedachte en het is ook niet nodig.

De enige beveiliging tegen een dergelijke tragedie is, er voor te zorgen dat ons contact met God levend blijft en steeds weer hernieuwd wordt. Als we elke dag contact met God hebben wordt alles zinvol. Dan worden we niet afgeschrikt door tegenslagen en krijgen die ons er niet onder. Tegenslagen kunnen ons dan juist helpen om te groeien en ons contact met de Heer te versterken. Ze verrijken onze ervaring.

Alleen als ik dagelijks contact zoek met God blijven die magere koeien en lege aren uit mijn leven weg en kan ik bouwen op de mooie dingen die God in mijn leven doet.

Uit: Messages for the Morning Watch

 

Wat de mens wel en niet kan. 
(Uit het boek Job)

De mens weet waar hij zilver en goud kan vinden en hoe hij het moet zuiveren.
Hij weet hoe hij ijzer uit de grond moet halen en koper uit steen moet smelten.
De mens weet hoe hij licht moet maken in het donker, zodat hij onder de grond kan werken, de aarde kan onderzoeken en haar grondstoffen kan ontdekken. Diep onder de zwarte rotsen graaft hij schachten en bungelt hij aan touwen naar beneden, ver van de bewoonde wereld.De mens weet hoe hij uit de aarde voedsel kan verkrijgen, terwijl daar diep beneden een vuur brandt.
 Hij weet hoe hij edelgesteente en goudstof kan vinden,
 schatten die geen roofvogel kan zien, waar zelfs het oog van de gier niet scherp genoeg voor is.
Geen enkel wild dier heeft ooit over die schatten gelopen, de leeuw heeft ze nog nooit met een klauw aangeraakt.
De mens weet hoe hij een harde rots kapot kan krijgen en tot in de fundamenten van een berg kan doordringen.
Hij hakt gangen in de rotsen en legt kostbare gesteenten bloot. Hij damt onderaardse stromen af en brengt aan het licht wat verborgen is.
Maar hoewel de mens dit alles kan, weet hij niet waar hij wijsheid en inzicht kan vinden.
-Job 28: 1-12

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier