Het kindje van de kribbe in je hart

Vertaald en bewerkt uit ‘Vragen en antwoorden over kerstmis.’

Vraag:
De Bijbel, en dus ook het kerstverhaal, is nu al meer dan tweeduizend jaar oud. Hoe kan men dat nog plaatsen in de huidige, jachtige maatschappij?

 Antwoord:
De Bijbel en het kerstverhaal zijn tijdloos. Als je de Bijbel leest is het de bedoeling dat je een ontmoeting hebt met iemand die je zelf misschien niet zo heel goed kent, maar die jou vreemd genoeg door en door schijnt te kennen. Zo kan het gebeuren dat jij je bij het lezen van de Bijbel begint af te vragen: “Hoe is het toch mogelijk dat dit boek zoveel over mijn diepste gevoelens weet en ze precies beschrijft?” Dat is heel bijzonder, vooral omdat het zo’n oud boek is. Als je de Bijbel leest is het alsof dat boek jou leest. Het is dan ook mijn hoop dat je, als je de Bijbel openslaat en er in begint rond te stappen, gaat ontdekken dat dit boek meer over jou en de wereld weet dan welk ander boek ook. En dat geldt dus ook voor het kerstverhaal.

Vraag:
Christenen geloven dat Jezus als een baby op aarde kwam, maar uiteindelijk nogmaals zal terugkeren. Wat is het verschil tussen de wederkomst en het verhaal in de kribbe?

 Antwoord:
Bethlehem was slechts het begin. Dat zou je de eerste verschijning kunnen noemen. Maar bij de tweede verschijning zal het er heel anders toegaan. Dan is er geen sprake van een stille, heilige nacht. Dan zullen de hemelen zich openen en zal er trompetgeschal zijn en het nieuwe koninkrijk zal beginnen. De graven zullen geopend worden, de winter van de dood zal wegsmelten door het licht van Gods liefde. Weg met de pijn en het verdriet. Scheer je weg, rolstoel en kanker. Verdorven angst, maak dat je wegkomt. Dat is de dag waarop de dood sterft en het leven regeert. De kribbe van Bethlehem vertelt ons dat het beste nog moet komen. En lang zal dat niet meer op zich laten wachten.

Vraag:
Waarom besloot God om in menselijke gedaante op aarde te komen en zich open te stellen voor zoveel ellende en pijn?

Antwoord:
De grootste reden is ongetwijfeld dat God wil dat wij weten dat Hij je begrijpt. Hij weet wat je doormaakt. Hij heeft voor dezelfde vuren gestaan als ieder mens op aarde. Jezus is niet wereldvreemd. Hij heeft zwakte en pijn ervaren, Hij weet wat tranen zijn. Het enige dat Hij nooit deed is zondigen. Daarom kunnen wij vrijmoedig naar Hem toe gaan en alles wat Hij wil geven vrijelijk ontvangen. Hij heeft genade voor ons, Hij geeft hulp en kracht. Vanwege Bethlehem kun je de volgende fundamentele vragen beantwoorden:

Kan het God iets schelen als ik door pijn word verscheurd?
Jazeker. Kijk maar naar het betraande gezicht van Jezus toen Hij bij het graf van Lazarus stond.

Kan het God wat schelen als ik bang ben?
Jazeker wel. Toen Zijn volgelingen het uitschreeuwden van angst begaf Jezus zich in de storm en bracht verlichting.

Kan het Jezus wat schelen als anderen mij verwerpen?
Absoluut. Kijk maar eens naar de liefhebbende ogen van Jezus toen Hij de overspelige vrouw beschermde.

En begrijpt Jezus jou met al je twijfels en problemen?
Dat doet Hij zeker. Dat kun je zien in de stal van Bethlehem.

Vraag:
Hoe belangrijk is de naam ‘Jezus’?

Antwoord:
Kijk eens naar de woorden die de engel tegen Jozef sprak. In Mattheüs 1:20 spreekt de engel: “Jozef, zoon van David, u kunt gerust met Maria trouwen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. De naam Jezus betekent : ‘God redt’. Die in het originele Hebreeuws is Yeshua. Dat is de verkorte versie van Yehoshuah, wat zoveel betekent als ‘Yahweh redt.’
Wie was Jezus? God redt.
Wat kwam Jezus doen? Hij kwam om te redden.
Jezus leek niet op God, Hij was niet op God gericht en vol met goddelijke ideeën en Hij was geen aanbidder van God. Hij was God. Hij was niet slechts een dienstknecht, of een goddelijk instrument en Gods vriend… Hij was God. Niets meer en niets minder.
Zijn naam betekent niet dat God luistert, of helpt. Hij betekent niet dat God assisteert of applaudisseert, maar dat Hij redt.

En waarvan redt Hij ons dan?
Hij redt ons in het bijzonder van onze zonden. Hij kwam niet om ons te redden van een lastige politieke situatie. Het gaat niet om redding van onze vijanden of om onze moeilijkheden, maar Hij kwam bovenal om ons te redden van onze eigen verdorvenheid.
En dat doet Hij omdat Hij grote plannen voor ons heeft. Hij zoekt naar mensen die Hem liefhebben waarmee Hij de hemel kan bevolken. God wil onze planeet weer terugbrengen naar de originele schoonheid van het paradijs, waar alles volmaakt zal zijn. Volmaakt in schoonheid, liefde en rechtvaardigheid.

Vraag:
Wat is het belang van de drie koningen?

Antwoord:
Mattheüs schijnt het verhaal van de drie koningen heel belangrijk te vinden, want hij besteedt er meer aandacht aan dan aan de geboorte van Jezus zelf. Hij zegt niets over de herders of de kribbe, maar het verhaal over de ster en de drie wijzen, op zoek naar de nieuwe koning. wordt uitgebreid belicht. Het is ook niet zo moeilijk te zien waarom, want eigenlijk is hun verhaal het onze.
Wij zijn allemaal op zoek naar de kribbe. Om Jezus te vinden hebben we allemaal de hulp van een ster nodig, die ons leidt. God geeft ons de leiding die we nodig hebben. De ster leidde de koningen eerst naar Jeruzalem, maar het was het Woord zelf dat hen uiteindelijk naar Bethlehem en de kribbe leidde.
En de drie koningen waren inderdaad wijs, want ze beantwoordden de roep van hun hart en zochten naar Jezus. En toen ze Jezus aanbeden hadden waren ze nooit meer hetzelfde. Alles was anders. Om te beginnen gingen ze weer terug langs een andere weg. Als wij Jezus hebben gezien gaan wij ook via een andere weg verder. In het geval van de drie koningen kregen ze een teken en werden ze door God zelf geïnstrueerd via het Woord om veilig verder te reizen. Alle hemelse krachten werkten samen om de drie koningen te leiden.
En zo is dat ook met ons. God gebruikt alle mogelijke manieren om met ons te communiceren. De wonderen van de natuur getuigen van Gods grootheid, Zijn beloften in het Woord spreken tot ons en God zelf buigt zich over ons heen om ons aan te raken. Hij wil ons helpen om onze weg naar huis te vinden.

Vraag:
Het kerstverhaal is het verhaal van schoonheid en het hemelse wonder. Maar er is ook een slechterik in het spel. Wat kunnen wij van die persoon leren?

 Antwoord:
Wij kunnen van de lapzwans Herodes zeker wat leren. Net als de herbergier miste ook Herodes de kans om Jezus te ontmoeten. God deed er alles aan om Herodes te bereiken. Herodes ontmoette de drie koningen die vol overtuiging spraken over de nieuwe Koning. Daarna kreeg hij de bevestiging van het Woord zelf. Herodes hoorde over de ster, maar weigerde te luisteren.

Hij besloot dat zijn armetierige aardse koninkrijk hem meer waard was dan Jezus zelf. Hij stierf dan ook als een miserabele, bittere oude man. Het pad met de naam Trots duwt je uiteindelijk over de klif, maar het pad met de naam Nederigheid leidt je naar het stalletje.

Vraag:
Waarom wordt kerstmis vaak een tijd van ‘kijken, wachten en  uitzien naar’ genoemd?

Antwoord:
De hoofdpersonen in het kerstverhaal zochten en zagen ergens naar uit. Jozef keek uit naar een veilige plek voor de geboorte van de baby, Mary keek naar het gezicht van Jezus. De drie koningen keken uit naar de ster. Duizenden engelen keken naar de Koning, en Simeon keek met verlangen uit naar de Redder en wachtte vol vertrouwen op de komst van de Redder.
De geschiedenis is geen samenloop van momenten zonder betekenis, maar een door God gestuurde beweging naar één grote gebeurtenis. God volgt Zijn eigen tijd en door Bethlehem weten we ongeveer waar we in die tijd staan.
De apostel Johannes zei: Vrienden, de wereld loopt op haar einde. (1 Johannes 2:18)
Wij vieren nu de komst van het kindje Jezus, maar wij kijken uit naar de overweldigende glorie van Zijn wederkomst. Een Christen weigert te geloven dat er niets méér bestaat dan de duistere wereld waar we momenteel in leven. Wij vieren het kerstfeest om ons voor te bereiden op die geweldige wederkomst, waar wij zo intens naar verlangen. Kerstmis heeft niets te maken met grappige dikke mannetjes in rode pakken en slobberende rendieren, maar alles met een machtige Koning op een wit paard. Op Zijn bevel zal de zee zijn doden opgeven en zal de duivel de strijd staken. Als Jezus wederkomt zullen koningen hun kroon afdoen om zich neer te buigen voor de nieuwe Koning, gebroken harten zullen hun wanhoop opgeven en Gods kinderen zullen hun handen in aanbidding ten hemel heffen. En Simeon geeft ons het goede voorbeeld hoe wij moeten volharden in het wachten op de Redder.
Als je eens wist dat Jezus morgen zou terugkeren, hoe zou jij je vandaag dan gedragen? Gespannen, angstig of nerveus?
Als je spanning voelt vraag Hem in dat geval om ook in jouw hart geboren te worden en je de hemelse vrede van kerstmis te geven.
Als je opgewonden bent en blij omdat Hij morgen terugkeert, houd je dan vast aan die vreugde en hemelse zekerheid. De Hemel is Gods antwoord op elke vorm van het menselijk lijden. Als je zou weten dat Jezus morgen terugkeert leef dan vandaag in harmonie met Zijn wil. En Hij komt terug.

Vraag:
Niet iedereen is blij met de kerstboom. Wat is de waarde van  een kerstboom?

Antwoord:
Wat jij voor de boom doet, doet God voor jou. Hij heeft je uitgezocht en gekozen. Als jij een boom koopt zoek je de best mogelijke boom. Je wilt een boom die precies past in het interieur van je huis. Je koopt dan ook niet de eerste de beste boom die je tegenkomt, maar je zoekt naar de juiste boom.
Je loopt langs het hele assortiment en bestudeert ze rustig voordat je een besluit maakt. Niet elke boom is geschikt. Zo is dat ook met God. Hij weet precies waar Hij jou wil plaatsen. Hij heeft een lege woonkamer die warmte en vreugde nodig heeft. Er is ergens een hoekje in deze wereld waar jij kunt stralen. En God heeft jou uitgekozen met dat hoekje in gedachten. Door de kribbe toont God ons Zijn liefde. Door het kruis brengt Hij redding. Maar op dit moment heeft Hij jou nog niet in Zijn woonkamer geplaatst. Er is werk te doen en Hij wil dat de wereld mag aanschouwen wat God kan doen met Zijn gekochte bezit. Daarom snoeit Hij ons. Hij snijdt onze arrogantie en ons zelfmedelijden bij ons weg en als Hij iets in ons karakter bespeurt dat er eigenlijk niet thuishoort haalt hij Zijn Black & Decker uit de hemelse schuur en gaat Hij aan het werk.
“Mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen.” (Johannes 15:1-2) En als we dan netjes zijn

getrimd begint Hij ons te versieren. Dat doet Hij door de vruchten van de Geest: Liefde, vreugde, geduld, goedheid, nederigheid en geloof.
Tenslotte bekronen de meeste mensen hun kerstboom met een piek of een engel. God doet het beide. Hij stuurt ons Zijn engelen om ons te beschermen, Zijn woord dat ons als de ster van Bethlehem kan leiden en Hij kroont ons met Zijn genade. In zekere zin worden wij als het ware Gods voorraadschuur van waaruit Hij Zijn geschenken aan anderen kan geven.
Iedereen die met een van Gods kinderen in aanraking komt zou iets uit Gods voorraadschuur moeten ontvangen. Het beste geschenk dat God mensen wil geven is de redding, die sommige door ons zullen vinden. Maar vaak zijn de geschenken wat kleiner. Een glimlach, een aanmoedigend woord, een offer… Maar ieder geschenk komt van God. Het is dus onze taak om voor God te stralen en Zijn liefde vrijelijk door te geven aan anderen.

Vraag:
En het stalletje? Is er iets dat we van het kerststalletje kunnen leren?

Antwoord:
Het stalletje was maar eenvoudig. Het moet er ongetwijfeld gestonken hebben. Wij zouden ongetwijfeld een zogenaamd ‘betere’ oplossing hebben bedacht voor de geboorte van de Redder. Maar God had andere plannen.
Misschien dat jouw leven ook wel wat lijkt op een stal. De luchtjes zouden wel wat beter kunnen, en erg netjes is het er ook niet. De mensen in je directe omgeving lijken misschien ook wel wat op het vee in de kerststal.
Sommige zo dom als een schaap of zo koppig als de ezel. En die koe daar, die lijkt verdacht veel op je buurman. Net als Jozef was jij ook op zoek naar een betere plaats, maar was ook jij te laat. Of te oud, te ziek, te dom, te saai of te arm. Jij kent het geluid van een deur die voor je neus dichtgeslagen wordt. Je weet hoe het is om uitgelachen en verworpen te worden. En dus verblijf je in die enige plaats die er nog over was, die stinkende stal. Het dak lekt, het tocht er vreselijk, het is er koud en eenzaam en je vraagt je af of God wel een plaats heeft voor iemand zoals jij. Jezus gaf ons het antwoord in de kribbe van Bethlehem

Vraag:
Kerstmis is dus het verhaal van Gods oneindige liefde voor ons?

 Antwoord:
Precies. God was bereid om zich in lompen te hullen. God lag aan de borst  van een menselijke moeder… Wat moet Hij nog meer doen om te laten zien dat Hij voor ons klaar staat? Misschien dat wij niet altijd begrijpen wat Hij doet en misschien zijn we het niet altijd eens met de manier waarop Hij de wereld leidt, maar wij kunnen nooit of te nimmer twijfelen aan Zijn liefde voor de mens. Op het moment dat Maria het hoofdje van Jezus kuste liet God zien wat Hij voor ons wilde betekenen. Er is geen plaats waar God voor ons niet naar toe wil gaan. Als Hij, de Koning van de hemel, bereid was om in een stal te slapen, kun je er zeker van zijn dat Hij overal naar toe wil gaan om Zijn liefde te geven. Hij is te vinden in vunzige barretjes, in de rosse buurt, in slaapkamers, hotels en in ieder huis, hoe groot of klein ook. Geen plaats is te arm of te gewoon.
Evengoed is geen persoon te hard om nog tot Hem te kunnen komen.
Geen mens is te slecht of te vuil. Er is geen persoon die Hij niet kan of wil  bereiken.  Toen Christus geboren werd, werd onze hoop geboren. Dat is de betekenis van kerstmis

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier