Iedereen heeft zijn eigen verhaal

Door Brandon Buell

Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen.
Filippenzen 2:3-4

Voordat onze zoon Jaxon geboren werd, was iedereen die ik tegenkwam en die ik niet kende slechts een vreemdeling waar ik verder niets mee had. Maar dat is nu anders.

Nu zie ik niet langer een lastig mens waar ik zo snel mogelijk mee moet afrekenen maar iemand die, net als ik, een uniek verhaal met zich meedraagt.

Jaxon werd geboren met een gebrek. Zijn hoofdje was veel kleiner dan het had moeten zijn en zijn levenskansen zijn uitermate beperkt. Dat heeft mijn vrouw en mij zo aangegrepen dat ook onze houding ten opzichte van anderen radicaal veranderd is.

Als wij vroeger een jong stelletje zagen, dachten wij nergens over na. Wij stonden snel klaar met onze vooroordelen. Nu vragen we ons af, hoe het er bij hun thuis aan toegaat.

Hebben ze misschien moeite om het hoofd boven water te houden? Hebben ze kinderen en zo ja, zijn die dan gezond? Als wij mensen van middelbare leeftijd zien probeer ik me nu voor te stellen waar ze mee worstelen. Wat voor problemen hebben zij? En bij oudere mensen vraag ik me nu af of ze misschien aan het sterfbed hebben gestaan van een van hun kinderen, hun vrouw of man hebben verloren of misschien is de relatie met hun kinderen door misverstanden zo vertroebeld dat ze elkaar niet meer zien. Wat hebben al die mensen meegemaakt? Waarschijnlijk hebben ze geen van allen een makkelijk leven, want ieder mens wordt regelmatig door de mangel gehaald. Iedereen komt oog in oog te staan met uitdagingen, maar even zo goed verstopt bijna ieder mens die zaken voor anderen en weet bijna niemand van hun pijn.

Kort geleden zag ik in de plaatselijke sportschool een wat oudere man op de tredmolen lopen. Hij stapte maar moeizaam voort en het zweet stond op zijn voorhoofd.

Vroeger zou ik smalend om zo’n man gelachen hebben. Wat moet die man daar? Dat is toch zinloos. Zijn leven is al voorbij.

Maar nu dacht ik niet meer zo. Nu begreep ik dat ook die man een heel verhaal te vertellen had. Een verhaal over strijd en overwinningen, over pijn en geluk. Een kostbaar verhaal. Zulke gedachten zouden vóór de “Jaxon jaren” geen plaats in mijn leven hebben gehad. Hoe lang Jaxon mag blijven leven is onbekend. Zelfs een eenvoudige verkoudheid kan in zijn geval fatale gevolgen hebben.

Maar ondanks de wetenschap dat Jaxon niet lang bij ons zal blijven is zijn verhaal wat ons betreft toch een verhaal van hoop en aanmoediging. Juist in de strijd die Jaxon levert en waar wij direct bij betrokken zijn zien we zo sterk dat het leven een kostbaar geschenk van God is, een geschenk waar wij ieder moment van moeten genieten. En nu weet ik ook heel goed dat wij dus ook niet de enigen zijn met een verhaal. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, met zijn geheime teleurstellingen en strijd en verdient een kans.

God gebruikt de afwijking van Jaxon dus om ons het belang van nederigheid te leren en verder te kijken dan onze neus lang is, en naar de noden van anderen.

Dat gaat best wel ver. Als ik vroeger in de supermarkt in de rij bij de snelkassa stond te wachten en een vrouw zag die veel meer spulletjes in haar wagentje had dan de toegestane tien producten kreeg ik het warm van ergernis, maar nu probeer ik me de andere kant van haar verhaal voor te stellen. Misschien heeft ze thuis wel een ziek kind en moet ze direct naar huis. Misschien heeft ze een boze man met een kort lontje die haar ongeduldig uitscheldt omdat ze weer zo laat is. Misschien heeft ze gewoon niet gezien dat ze eigenlijk in de verkeerde rij staat. Hoe dan ook, ik geloof dat het beter is om me er niet over op te winden, want ook zij heeft haar eigen verhaal.

Ik geloof dat dit ook de bedoeling van God is, dat ik anderen leer zien met de ogen van God, en op zo’n manier kan ik een zegen zijn voor de mensen om mij heen.

Heer helpt U mij alstublieft om geduldig te zijn met anderen en ook de mensen die ik niet begrijp toch met Uw liefde te behandelen. Dank U Heer dat wij allemaal ons eigen verhaal hebben, en dat U ieder verhaal kent, en altijd weer met ons mee loopt waar we ook staan op onze levensweg.
Amen

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 41:10

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier