Gedachten over schoonheid

De Here, de enig ware God, neemt het woord en roept naar de hele aarde, van oost tot west. God komt met een ongelooflijke, prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe.
Psalm 50:2

Paul Brand is een arts die baanbrekend werk verrichtte in de behandeling van lepra. Hij

groeide op in India, waar zijn ouders zendelingen waren. Op negenjarige leeftijd werd hij echter naar een kostschool in Engeland gestuurd en vijf jaar later kreeg hij een telegram met de mededeling dat zijn geliefde vader was overleden aan een ziekte. Brand koesterde dierbare herinneringen aan zijn vader. Het was een man met een groot hart, ontzag voor God en een grote liefde voor de schepping. Vrijwel direct na het nieuws van zijn vaders dood ontving Paul Brand een brief van zijn vader. Deze was nog voor zijn dood gepost, maar was nu pas aangekomen. De woorden maakten diepe indruk op de jonge zoon en werden zijn kompas in zijn latere leven. In de brief stond onder meer: “God wil dat wij ons verheugen en blij zijn in Zijn wereld. Het is niet nodig om natuurkunde, plantkunde, of biologie gestudeerd te hebben om te kunnen genieten van die prachtige en veelzijdige natuur. Kijk altijd goed om je heen, onthoud en vergelijk. En als je stil bent en luistert naar de Schepping zal je hart vervuld worden van dankbaarheid en aanbidding omdat God je op aarde in zo’n prachtige hoek van het universum heeft geplaatst.

Een christelijke kijk op schoonheid

De hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk.
(Psalm 19:1)

Als we naar de schepping kijken is het duidelijk dat God van schoonheid houdt en dat dit zich uit in kleur, orde en overweldigende variatie.

Wordt een mens niet stil en blij als hij de kleuren van de schepping aanschouwt? Een prachtige zonsondergang die de lucht in vuur en vlam zet, de bloeiende wilde bloemen op het veld, of het verenkleed van tropische vogels… waar je maar kijkt, overal kom je Gods liefde voor kleur tegen. God had best een zwart/witte wereld kunnen scheppen of ons kleurenblind kunnen maken. Wij hadden het verschil niet geweten. Maar God laat de mooiste kleuren uitbundig spetteren in Zijn schepping.

Ten tweede vinden we ook schoonheid in de complexe werking van de schepping. Eigenlijk is alles om ons heen een waar wonder.

Denk eens aan de gracieuze vlucht van een adelaar, de betovering die er uit gaat van een sierlijk sprintend hert door het woud, de grootsheid van een waterval, of de heerlijke geur van een verkwikkende lenteregen. God schiep schoonheid in de manier waarop de natuur draait en werkt.

Ten derde ontdekken we Gods liefde voor schoonheid in de manier waarop alles in de schepping perfect geordend is. Denk eens aan de schoonheid die gevonden wordt in de symmetrie en de kracht van een spinnenweb, de juiste afstand tussen aarde, zon en maan die tot op de meter klopt, of het ingenieuze ontwerp van het menselijke DNA. Orde is een belangrijk onderdeel van schoonheid.

De psalmist zei: “Ik heb de Here slechts één ding gevraagd, daar gaat mijn hele hart naar uit: dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven. Om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel.”

Maar hoe kijken we tegen die oneindige schoonheid van God aan in relatie tot een gevallen wereld? Hoe beoordelen we schoonheid en kunnen we bijvoorbeeld stellen of een schilderij schoonheid of verwarring schept? Misschien moet het antwoord gezocht worden in het verband tussen waarheid, schoonheid en goedheid. Ware schoonheid wordt alleen gevonden waar de waarheid geliefd is en goedheid wordt gewaardeerd. Vanuit Gods oogpunt kunnen goed en kwaad niet vreedzaam naast elkaar leven. Waarachtige schoonheid op een schilderij kan niet worden uitgebeeld naast een verheerlijking van de leugen of het kwaad. Een schilderij kan het kwaad afbeelden, maar het mag nooit overbrengen dat het kwaad goed is…

Wellicht vraagt de ongelovige mens zich meteen af wie er bepaalt wat er goed en kwaad is?

Het enige antwoord daarop is duidelijk, ofschoon het niet het antwoord is dat ongeloof wil accepteren. God bepaalt wat er goed en slecht is, en heeft het vermogen om dat te weten in ieder mensenhart meegegeven. Of we er naar luisteren is een tweede.

Helaas kunnen we aan deze kant van de hemel niet altijd goed nadenken over schoonheid of haar begrijpen, noch zullen we in ons leven en werk altijd schoonheid produceren. Wij zijn nog immer een werk in wording. Maar om te blijven strijden voor Gods ware schoonheid moeten we ons best doen om onze gedachten door Christus te laten veranderen en geen onderdak bieden aan de wereld. De hemelse schoonheid, denken zoals Christus dat deed, de vernieuwing van ons hart zodat Jezus een tuin in ons hart schept waar de engelen met groot genoegen in neerdalen.

(Naar een artikel van Scott Lamb)

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier