De Hemel geopenbaard

Naar een artikel van Tanya Richardson, New York, Guidepost over een nieuw boek over de hemel

Eigenlijk zou je niet verwachten dat een priester zou kunnen twijfelen aan het bestaan van de hemel. Toch was dat het geval bij de Eerwaarde John W. Price. Dat was een onderwerp dat hij maar liever vermeed, maar tegenwoordig is de hemel zijn favoriete gespreksthema en heeft hij er zelfs een nieuw boek over geschreven.

“Ik was sceptisch. Ik wist niet wat ik met die verhalen over een leven na de dood aan moest,” aldus Price. Hij deed ze dan ook af als hallucinaties of het resultaat van een nog onbekende werking van de hersenen op het moment van de dood.

In zijn studietijd werd er nauwelijks tijd besteed aan de hemel en in zijn omgeving werd het onderwerp ook angstvallig vermeden.

“Ik geloofde wel in een eeuwig leven, zoals er in de Bijbel staat en ook in de nood van redding van de menselijke zonde,” zegt Price, “maar wat een eeuwig leven dan betekende was me een raadsel en ik bleef er dan ook maar liever zo ver mogelijk bij vandaan.”

Toch knaagde de gedachte aan de hemel bij hem diep van binnen. Hoe zou het eigenlijk zijn na de dood? Maar als de hemel slechts een abstract idee was om de mensen rustig te houden had het weinig zin om je er in te verdiepen. Het leven was tenslotte al moeilijk genoeg en het was beter om je er bij neer te leggen dat je dit soort dingen gewoon niet kon bevatten.

“Ik kom uit een familie van materialistisch denken,” aldus Price. “In een dergelijk denken is geen ruimte voor dingen zoals leven na de dood en voor mij leek het allemaal een stap in het duister.”

Toch blijkt dat het overgrote deel van de Amerikanen, 90 %, gelooft in een leven na de dood, en 15 % beweert zelf een bijna-dood ervaring te hebben gehad. Kunnen al die verhalen over een tunnel van licht, een hereniging van geliefden en de ervaringen van overweldigende vrede en liefde en de uiteindelijke terugkeer naar dit aardse leven waarover zoveel mensen spraken die een bijna-dood ervaring hadden, worden afgedaan als een geestelijk sprookje, of een soort menselijk beschermingsapparaat van de geest tegen de angst van het sterven en een door onze maatschappij ingegeven verlangen naar een betere wereld?

Toen Price als aalmoezenier werkte ontmoette hij Alberto, een eenvoudige soldaat die hem vertelde over zijn eigen bijna-dood ervaring, en dit maakte zo’n indruk op Price dat het zijn houding totaal veranderde.

Alberto was als tiener van school weggelopen en in aanraking gekomen met drugs.

“Op een feestje nam ik een overdosis,” vertelde Alberto hem. Hij had genoeg vergif in zijn lichaam om hem te doden, wat ook gebeurde. Een ogenblik lang verliet zijn niet fysieke persoonlijkheid zijn lichaam en steeg op naar een andere dimensie. aar ontmoette hij een man die gekleed was in licht en die omringd was door Alberto’s geliefden die al eerder gestorven waren. De man met het licht liet Alberto zien hoe hij zijn leven vergooid had en de verkeerde keuzes had gemaakt. Toen werd hem verteld dat het zijn tijd nog niet was en ofschoon hij zijn leven verknoeid had met drugs, zou hij nog een kans krijgen, een kans waar hij heel voorzichtig mee moest omspringen omdat het een geschenk van God was.

Alberto kwam weer bij op het feest, omringd door zijn geschokte vrienden. “Je was hartstikke dood, man,” zei er een. “Je hart klopte niet meer. Je was helemaal weg.”

“Vanaf dat moment had ik helemaal genoeg van de drugs,” vertelde Alberto hem. Alberto ging terug naar school, werd een serieuze leerling en kreeg uiteindelijk een baan bij de National Guard. Zijn leven veranderde opzienbarend.

Price zou het hele voorval hebben kunnen afdoen als een hallucinatie die was voortgekomen uit het druggebruik van Alberto. Maar hallucinaties hebben niet de kracht om een leven zo ingrijpend te veranderen zoals bij Alberto het geval was. Zo’n verandering kan alleen maar tot stand komen door een hemelse ervaring,” aldus Price.

Price was diep geraakt en begon zelf met een serieus onderzoek. Hij las alles wat hij over het onderwerp kon vinden en werd in het bijzonder getroffen door de studies van Dr. Moody en zijn boek “Leven na het leven,” waarin honderden ervaringen nauwkeurig beschreven staan. Als deze verhalen waar waren, wat betekende dat dan?

Iedereen die een dergelijke bijna-dood ervaring heeft gehad en een ontmoeting had met dat ongekende gevoel van liefde en vrede had zijn angst voor de dood, toch een van de diepste en meest fundamentele angsten die de mens kent, verloren.

Zijn leven werd enorm door deze getuigenissen beïnvloed en hij besloot zelf om een nieuw boek te schrijven over het onderwerp. Toen het duidelijk werd dat hij er zelf in geloofde kwamen er opeens uit alle hoeken gemeenteleden naar hem toe met hun eigen verhalen over dergelijke ervaringen. Price was geschokt; het onderwerp leefde zo sterk bij al die mensen die hij al zo lang gekend had, maar hij had er geen idee van gehad dat ze dergelijke dingen hadden meegemaakt.

Hij beschrijft zijn ervaringen in zijn boek Revealing Heaven: the Christian case for Near-Death-Experiences.

“Deze ervaringen zijn kostbaar en bevestigen het leven,” aldus Price. “Uiteindelijk geeft niets ons leven meer zin dan te weten wat er met ons gebeurt als wij doodgaan. Als we niet openlijk over de hemel kunnen praten, waarover kunnen we dan praten? Is wat er met ons gebeurt als wij sterven niet de meest fundamentele kwestie?”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier