Gedachten over het avondmaal

Samenkomst, en het vieren van het avondmaal was voor de eerste christenen boven alles het vieren van de aanwezigheid van Jezus zelf. Pas na de kruisiging en de opstanding begon de ware betekenis van wat Jezus werkelijk gedaan had bij hen door te dringen. De woorden die Jezus zelf, vlak voor Zijn kruisiging nog had gesproken, ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan Mij,’ werden hun leidraad.

Voor de Eerste Gemeente was het avondmaal een samenkomst met Jezus zelf en hadden ze de overtuiging dat Hij hun harten persoonlijk zou beroeren. Voor hun had het niets te maken met ‘naar de kerk gaan,’ want zij zelf waren de tempel van de Heilige Geest. Zo heeft ook het avondmaal in diepste wezen niets te maken met een organisatie of een gebouw, maar alles met het beleven van de aanwezigheid van Jezus zelf, samen met andere oprechte medegelovigen.

Terwijl de Eerste christenen samen het brood braken zaten zij stil en eerbiedig voor de Heer en gaven ze Hem de kans om hun harten en hun persoonlijke tempel te vullen met Zijn aanwezigheid.

In oude Christelijke geschriften, ontdekt in 1873, staan verwijzingen naar de manier waarop de eerste Christenen het avondmaal vierden. Nadat het Woord was gedeeld, de liederen waren gezongen en het brood was gebroken, werd de samenkomst klaarblijkelijk altijd besloten met de profetische woorden uit het boek Openbaring 22: “Hij die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt: ‘Ja, Ik kom al spoedig.’ Ja, Here Jezus, kom! “

Ja, Here Jezus, Kom.

Hierin ligt de wezenlijke essentie van het avondmaal besloten: “De aanwezigheid van Jezus in ieder van Zijn kinderen persoonlijk.” De eerste christenen moeten deze afsluiting vreugdevol hebben uitgeschreeuwd, omdat ze zo doordrongen waren van het feit dat Jezus zelf, door Zijn Geest, naast hen liep, bij hen was en hen op ieder moment weer zou sterken.

Het avondmaal is dan ook niet zomaar een gewoonte, een traditie of iets dat je even afraffelt voordat je met belangrijker dingen aan de slag gaat. Het avondmaal is een beleving van de aanwezigheid van God.

Uit diezelfde oude geschriften blijkt ook dat het avondmaal in die tijd bij uitstek de tijd was waarop de Heilige Geest zich kon manifesteren, er genezingen optraden, en mensen persoonlijk gevoed, gesticht en gesterkt werden door het levende Woord.

Geniet dus ten volle van het maal dat Jezus met ons, Zijn kinderen, wil hebben, een afspiegeling en een vreugdevolle voorbode van die grote dag die wij allen spoedig mogen meemaken, als Jezus wederkomt en ons meeneemt naar het Bruiloftsfeest van het Lam. Daar wordt niet alleen het brood gebroken, maar zitten wij aan hemelse tafelen samen met een ieder die door Zijn bloed is vrijgekocht, een samenkomst zonder einde.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier