Dat kan nooit goed gaan

De wijzen van deze wereld verwerpen de wijsheid van God.

Waarom? Omdat ze gehecht zijn aan hun eigen beperkte zienswijze, een manier van denken die hen logisch in de oren klinkt en die ze zelf begrijpen en ook nog eens kunnen beïnvloeden. Maar dat is een misvatting.

In plaats van de Schepper God te erkennen als de ultieme bron van alle dingen, verheffen zij louter schepselen tot de status van de ultieme bron. En in plaats van zich te onderwerpen aan de geopenbaarde wijsheid van Gods wil, Zijn moraal en Zijn wegen, verheffen zij hun eigen wil en hun eigen wegen boven die van God. Dat kan nooit goed gaan. De Bijbel zegt dat er tijden zijn waarop mensen verklaren dat wat God als slecht ziet helemaal zo slecht niet is maar eigenlijk heel goed, en dat de dingen die God als goed ziet juist helemaal verkeerd zijn.

Is het dan verwonderlijk dat de Bijbel ons leert dat de wijzen van de wereld de wijsheid van God als dwaasheid beschouwen? Maar hierin schuilt ook een gevaar en het is verleidelijk voor christenen om de hoon van de wereld te vermijden door Gods wijsheid aan te passen aan de wijsheid van de wereld. Dat is tenslotte toch wat gemakkelijker.

 

Het is niet eenvoudig om tegen de stroom van geaccepteerde wereldse wijsheid in te zwemmen, het is niet fijn om door de zogenaamde wijzen van deze tijd als dwaas te worden beschouwd en het is al helemaal niet makkelijk om vervolging te ondergaan, of die nu klein of groot is.

En waar staan wij? Als we trouw willen zijn aan God, moeten we bereid zijn om door de wereld als dwazen te worden beschouwd. We moeten onszelf hierover niet voor de gek laten houden. De enige manier waarop je echt wijs kunt zijn, is door een dwaas te worden in de ogen van de wereld, want het beperkte perspectief van de wijzen van deze wereld is dwaasheid voor het onbeperkte perspectief van God.

Zo neemt iedereen toch een standpunt in. God vraagt niet van ons om mensen moedwillig te beledigen, maar wil juist dat we ons licht in liefde laten schijnen voor iedere mens die we tegenkomen. Maar in plaats van water bij de wijn te doen om de wijzen van deze wereld te behagen en te sussen en zo een rustig leven te kunnen leiden, moeten we accepteren dat we altijd dwazen zullen zijn in hun ogen omdat de wereld nu eenmaal nooit met God mee wil lopen. Maar dan zijn we wijs in de ogen van God en dat is toch zeker heel wat meer waard?

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier