Bijbelse ongeletterdheid voor de eindtijd

Naar een artikel uit de Christian Post

 In Amerika luidt een vooraanstaand pastor en auteur, Michael Youssef, de alarmklok en waarschuwt hij dat veel kerken vandaag de dag nalaten om het hele evangelie te onderwijzen of om christenen toe te rusten met de juiste Bijbelse kennis, waardoor de wereld stap voor stap gekneed en misleid wordt voor de opkomst van de antichrist.

In een interview met The Christian Post richtte de 74-jarige voorganger zich op het toenemende bijbel-analfabetisme onder belijdende christenen, iets wat hij ziet als het “grote probleem niet alleen van de kerk in Amerika, maar over de hele wereld”.

“Bijbels analfabetisme viert hoogtij, waardoor valse leerstellingen en misleidingen gemakkelijk kunnen ontspruiten. (Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe leer in opkomst die onderwijst dat Jezus het voor 85% verkeerd had en wij de Schrift eens goed moeten oppoetsen)

In een poging om “klantvriendelijk” te zijn, pleiten veel kerken er bijvoorbeeld voor om afstand te nemen van het Oude Testament of suggereren ze dat sommige leerstellingen, zoals standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit en de hele Woke ideologie, achterhaald zijn.

Homoseksualiteit werd volgens veel kerken in het Oude Testament afgewezen omdat dit werd geassocieerd met heidense verering, maar dat was niet langer het geval in het Nieuwe Testament en moet daarom in al haar vormen en belevingen gewoon worden geaccepteerd. De Bijbel leert ons echter zowel in het Oude als het Nieuwe Testament: “Hij maakte hen man en vrouw.” Het hele scheppingsverhaal wordt gemakshalve uit het raam gegooid. Een andere veel gehoorde kreet is dat de God van het Oude Testament een God van wraak was, maar die uit het Nieuwe Testament een God van vernieuwende liefde waardoor het Oude Testament niet langer relevant is. Veel jonge predikanten kiezen er daarom voor, zich los te maken van het Oude Testament maar vergeten daarbij dat het Oude Testament het fundament is waarop het Nieuwe Testament bouwt. Het is één Bijbel, met een Oud en een Nieuw Testament, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Oude Testament vertelt ons dat Jezus komt; het Nieuwe Testament zegt dat Hij er is. De twee zijn één; we kunnen ze niet scheiden.”

Deze verschuivingen in de leer maken het makkelijk om mensen te misleiden en aan diepgewortelde overtuigingen te gaan knagen. De antichrist is de grote misleider die zijn kracht vindt in harten die geen of nauwelijks onderscheidingsvermogen hebben.

Zo wordt de wereld klaargestoomd voor de opkomst van de antichrist. Als ze de ware woorden van Jezus niet kennen of begrijpen zijn de mensen als een stad zonder beschermingsmuur die door de vijand zonder enige moeite kan worden overgenomen. De leerstellingen van Jezus in Mattheüs 24 en 25 zijn overduidelijk en tonen ons de tekenen van de eindtijd en de antichrist. Jezus beschreef de antichrist als een “man van de vrede; een slimme, gladde politicus die iedereen met een goed gevoel naar huis zal sturen terwijl de duisternis zich snel en onverbiddelijk als een kankergezwel over de wereld verspreidt. Er staat specifiek geschreven dat de antichrist 7 jaar zal regeren. Halverwege de zeven jaar zal hij zijn ware, duivelse, gezicht tonen en beginnen met het vervolgen van gelovigen.

Sommige tekenen van de Eindtijd, zoals oorlogen, aardbevingen en afvalligheid,” aldus Youssef, “zijn er altijd geweest.” “Maar als de Eindtijd nadert, zullen deze ‘weeën’ intenser worden en steeds vaker aan de oppervlakte komen.

Youssef voegde daar aan toe: “Onze Heer maakte het heel duidelijk dat zijn discipelen dat goed moeten begrijpen.” zei hij. “De baby staat als het ware op het punt om geboren te worden. Terwijl veel mensen in paniek raken en zich zorgen maken omdat ze niet begrijpen wat er gebeurt of weten wat ze moeten doen, kunnen wij als kinderen van God onze armen naar de hemel uitstrekken en God danken omdat wij weten dat de dag van onze verlossing naderbij komt.

Het evangelie moet gepredikt worden, maar het gaat dan wel om het juiste evangelie, zoals Christus het zelf predikte. Voed jezelf met het zuivere Woord van God. Breng dagelijks tijd door in het Woord van God en leef in gemeenschap met je Herder, want bijbels analfabetisme is het grootste probleem in de kerk.

Youssef behoort tot een groeiend aantal evangelische voorgangers die alarm slaan over het gebrek aan Bijbelkennis onder gelovigen en de verwoestende gevolgen die dat heeft voor de kerk.

 Studies

(Deze studies betreffen Amerika, maar het is niet onverstandig ze ook hier ter harte te nemen)

 Volgens het rapport State of the Bible 2022 van de Barna Group en de American Bible Society, zegt slechts 39% van de Amerikanen dat ze de Bijbel vaak lezen. Op dit moment leest slechts 10% van de Amerikanen dagelijks de Bijbel, een daling van 4% sinds de pandemie van COVID-19.

Bijbels geleerde Voddie Baucham vertelde onlangs aan de Christian Post dat maar weinig kerken zijn voorbereid zijn op de uitdagingen van dit huidige postchristelijke tijdperk, omdat hun kerk niet gefundeerd is op de stevige basis van Gods Woord. (Denk aan de huizen gebouwd op het zand en die op de rots in Mattheüs 7)

In dit postchristelijke tijdperk, waarin christenen allemaal over één kam worden geschoren, zien we dat mensen die hun geloof niet bouwen op de zuivere woorden van God, verstrooid worden en niet weten hoe te reageren op zware conflicten en aardverschuivende gebeurtenissen. De huidige cultuur is niet langer Christelijk en dringt ons waarden en een ideologie op die niet overeenkomt met die van God zoals die in de Bijbel staat opgeschreven.

Het wordt met de dag moeilijker om vast te houden aan de waarheden van het evangelie en tegelijkertijd een vriend met de wereld te blijven. Elke identificatie met het christendom, dat in de moderne, neomarxistische cultuur wordt gezien als de ultieme hegemoniale boeman, is voor deze wereld aanstootgevend.

Baucham benadrukte de noodzaak voor kerken om compromisloos vast te houden aan Bijbelse waarheden, zelfs onder culturele druk en verguizing.

“We moeten ons voorbereiden op de oppositie, niet alleen op de oppositie die eraan komt, maar ook op de oppositie die er al is,” zei hij. “We moeten weten wat we geloven en waarom we dat geloven. We moeten bereid zijn om een antwoord te geven aan hen die ons vragen naar de reden van de hoop die in ons is. We moeten bereid zijn om tot deze postchristelijke cultuur te spreken. Tot slot moeten we bereid zijn om de gevolgen hiervan te accepteren, ook als die onaangenaam zijn.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier