Ken de Bijbel

Een Christen leeft in de wereld, maar zijn kracht put hij er niet uit. Die moet van buiten deze wereld komen. Die kracht wordt gevonden in God en Zijn Woord.

Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan, tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt!De Oppermachtige Here is mijn kracht, Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen.
Habakuk 3:17-19

Bijbelse redding:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3:20)

Klik hier voor een Bijbelstudie

De Heilige Geest

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. (Handelingen 1:8)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Over het Woord en gebed

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. (Johannes 1:14)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Liefde

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.(1 Korintiërs 13:13)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Liefde gaat verder dan de wet

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. (Mattheus 22:37-40)

Klik hier voor een Bijbelstudie

 

 

Lofprijzing, Eenheid en Getuigen

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. (Efeze 4:1-3)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Het volgen van Jezus

Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. (Lukas 14:33)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Nederigheid, trots en angst

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:5-7)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Het overwinnen van de vijand

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Kracht, vervolging, bescherming

Alle dingen zijn mij mogelijk door Hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

Klik hier voor een Bijbelstudie

Strijd

Acht het enkel vreugde mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. (Jakobus 1:2,3)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Troost

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed. (Psalm 147:3)

Klik hier voor een Bijbelstudie

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier