Over trots en nederigheid

Door Andrew Murray
Uit het boek ‘Humility’

 “Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt.”
Openbaring 4:11

De relatie tussen ons en God kan er alleen maar een zijn van onophoudelijke, absolute afhankelijkheid en eerbied. Dat is ware nederigheid en wat de profeet Micha bedoelde toen hij zei: “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is; en wat eist de Heer van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?” (Micha 6:8)

God is de altijd levende, altijd aanwezige, altijd handelende Ene die alle dingen in stand houdt door het woord van Zijn macht, en in wie alle dingen bestaan.

Hij is de Koning, de Schepper van hemel en aarde. Hij is God en wij zijn het niet, maar helaas ontbreekt het ons maar al te vaak aan deze overtuiging en behandelen we God meer als een handig hulpje om ons te helpen bij het verkrijgen van onze noden.

Wij nietige mensen moeten ons realiseren dat het echte geluk ons pas bereikt als wij onszelf presenteren als een leeg vat zonder ‘zelf’, waarin God kan wonen en waarin Hij zijn macht en goedheid kan openbaren.

Wat is nederigheid?
Nederigheid kan wellicht het best worden omschreven als de plaats van volledige afhankelijkheid van God waarbij ons eigen ik volledig op de achtergrond is geschoven. Nederigheid is voor ons de eerste plicht en de hoogste deugd en de wortel van waaruit elke andere deugd kan groeien.

En wat is trots?
En zo is trots, of het verlies van deze nederigheid, de wortel van elke zonde en kwaad. Het was toen de nu gevallen engelen met zelfvoldaanheid naar zichzelf begonnen te kijken, dat zij tot ongehoorzaamheid werden gebracht en uit het licht van de hemel in de buitenste duisternis werden geworpen. Toen de slang het gif van zijn hoogmoed, het bizarre verlangen om als God te zijn, in de harten van onze eerste ouders blies, vielen ook zij van hun hoge stand en begon alle ellende waarin de mens nu verzonken is. Hoogmoed en zelfverheffing zijn de poort naar de hel waar al het kwaad wordt geboren.
Wanneer wordt onze relatie met God vruchtbaar?
Onze verlossing berust er dus op dat onze verloren nederigheid tot God hersteld wordt. Het is de enige plaats waar onze relatie tot God daadwerkelijk tot groei kan komen. En dus kwam Jezus om nederigheid terug te brengen op aarde, om ons er deelgenoot van te maken en ons daardoor te redden. In de hemel vernederde Hij Zichzelf om een mens te worden. De nederigheid die we in Hem zien als wij de bijbel bestuderen bezat Hij al in de hemel en Hij nam deze mee naar de aarde. Hier op aarde vernederde Hij Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood. Zijn nederigheid gaf Zijn dood zijn waarde en werd zo onze verlossing.

Conclusie
En zo moet het leven van Gods kinderen dit stempel van nederigheid dragen. Als onze relatie tot God niet wordt gekenmerkt door een allesdoordringende nederigheid, is onze relatie nog niet tot bloei gekomen en is een echt verblijf in Gods tegenwoordigheid niet mogelijk. Nederigheid is de vruchtbare grond waarin alle andere hemelse waarden kunnen ontspruiten en opbloeien. Maar een gebrek aan nederigheid, hoeveel talenten iemand ook denkt te hebben, is de oorzaak van elk gebrek en ieder falen. Nederigheid is de wortel van alles, omdat alleen nederigheid de juiste houding voor God aanneemt en Hem als God toestaat om alles te doen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier