Veilig en zeker

Onzekere tijden? Stormen met donkere wolken die langzaam deze kant op komen? Gods kinderen kunnen de toekomst met vertrouwen en een gerust hart tegemoet kijken. Alles is in Gods betrouwbare handen.
Geloof je het niet? Gods Woord heeft er genoeg over te zeggen:

Een sterke helper

Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou U mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden.
Psalm 139:9,10

Als U me helpt, word ik gered.
Psalm 119:117

 Maar steeds als ik dacht: “Nu ga ik vallen,” hield U me overeind met uw liefde, Heer. Steeds als ik wanhopig was, troostte U mij en gaf U mij weer hoop.
Psalm 94:18-19

Altijd veilig

Zelfs als rampen als een golf over hen heen slaan, zal hun niets gebeuren. Bij U kan ik me verbergen. U beschermt me in gevaar.
Psalm 32:6-7

Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je.
Deuteronomium 33:27

Want voor de arme en zwakke mensen bent U een burcht geweest, een veilige schuilplaats tegen de storm, een schaduw tegen de hitte.
Jesaja 25:4

Voor mensen in nood is de Heer een veilige burcht. Bij Hem zijn ze veilig in moeilijke tijden. De mensen die U kennen, vertrouwen daarom op U. Want mensen die van U houden, worden nooit door U in de steek gelaten.
Psalm 9:10-11

Bij U kan ik me verbergen:

Als ik ’s nachts wakker lig en aan U denk, prijs ik U. Want U heeft mij geholpen. Veilig onder uw vleugels zing ik vrolijk voor U.
Psalm 63:7

Een schuilplaats voor de storm

De God van Israël zal het je terugbetalen. Want je bent bij Hem komen schuilen.
Ruth 2:12

Ik vlucht naar U toe.
Psalm 143:9

De Heer is goed. Hij is een sterke Helper in tijd van nood. Hij zorgt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
Nahum 1:7

Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik vrolijk zingen over uw liefde. Want bij U ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden.
Psalm 59:17

Gebed
O, Heer, hoe vaak ben ik niet wanhopig op zoek naar een plaats waar ik veilig mag rusten en mijn zorgen opzij kan zetten. Ik heb zo’n nood om het anker van mijn schip uit te gooien in een veilige haven waar mijn angstige hart welkom is en wordt ontvangen met uitbundige liefde. Ik heb zo’n rustplaats nodig om mij te kunnen terugtrekken en niet bestookt te worden door de verwarrende vraagstukken van het leven. Heer, zo vaak voel ik me nietig en klein, als een klein kind dat onzeker de wereld in staart. Maar dan voel ik Uw machtige hand die mij stevig vasthoudt en mij verzekert dat alles goed komt, want U bent met mij.

O Heer, in U ligt mijn kracht en mijn hoop. In U worden mijn diepste verlangens bevredigd.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier