Black-out

Door V.Brandt
Tijdens de black-out in het noordoosten van de Verenigde Staten in 1965, de grootste in de geschiedenis van de VS zaten minstens 25 miljoen mensen meer dan 12 uur zonder stroom. Zelfs steden zoals Ontario in Canada en New York City werden er door getroffen. In andere delen van de wereld waren dit soort black-outs vrij normaal maar in Amerika was niemand er op voorbereid. Dit artikel komt uit een preek die gehouden werd vlak na deze gebeurtenis.

Ik luisterde naar een radio-uitzending over de black-out in New York en er werd een man geïnterviewd die er bij was geweest. Hij zei dat het heel moeilijk was om onder woorden te brengen wat hij voelde toen de stroom, die hij altijd als vanzelfsprekend had beschouwd opeens weer aanging. Het deed me denken aan de persoonlijke duistere tijden die ik zelf gekend heb, zoals een ernstig ongeluk waarvan ik naar het scheen nooit meer beter zou worden.

Toen ik toch genezen werd was het zo heerlijk om bevrijd te zijn van die vreselijke duisternis. Dat ik weer in het licht kon lopen, bevrijd van pijn en ziekte! Alleen mensen die door diepe, duistere perioden hebben gelopen begrijpen hoe fijn het is als de lichten weer aangaan.

Als je midden in het duister zit wordt alles vaak nog erger door de gedachte dat je er misschien nooit meer bovenop zult komen. Maar toch is dat niet zo. Ik kan je verzekeren dat de lichten weer aan zullen gaan als je op God vertrouwt en niet weifelt.
Voor mensen die geloof in God hebben is het makkelijker om je door de duisternis heen te slaan, want ze weten dat de dag zal komen waarop God verlossing zal zenden. Geloof is de overwinning.

Het viel niet mee voor de apostel Paulus om in de gevangenis te zitten, maar hij had het geloof om zich niet door zijn omstandigheden naar beneden te laten trekken. Hij schreef zelfs in Filippenzen 4:11-13: “Ik zeg dit niet omdat ik iets tekort kom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als met honger lijden en zowel het meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft”.

Geen wonder dat Paulus kon zeggen: “Maar ik geef niets om mijn eigen leven.” (Handelingen 20:24). Ik weet zeker dat er mensen waren tijdens de black-out die zich ook zo voelden. De duisternis joeg hen geen angst aan en nam hun gevoel van veiligheid niet weg. Zij hadden een innerlijke bron van kracht, die hen hielp om boven alle omstandigheden uit te stijgen.

Paulus had die bron ook en kon daarom schrijven: “Wij worden van alle kanten bestookt maar zitten niet in het nauw; wij krijgen veel moeilijkheden te verduren maar worden niet wanhopig; wij worden vervolgd maar God laat ons niet in de steek; wij worden neergeslagen maar staan telkens weer op.”( 2 Korintiërs 4: 8-9).

Iedereen kent de uitspraak: “Aan het eind van je Latijn zijn”. Paulus was ook vaak aan het eind van zijn Latijn, maar dan nam hij een belofte uit Gods Woord en hield zich er aan vast. Een belofte zoals “Ik zal u nooit in de steek laten , noch verlaten.” (Deuteronomium 31:6 en Hebreeën 13:5)

God heeft zoveel geweldige beloften gegeven waar we ons aan vast kunnen houden en die schijnen als sterren in je duisternis. Over sterren gesproken, dat is nog iets dat iemand zei die de black-out had meegemaakt. Wat het meest indruk op hem had gemaakt was het feit dat hij de sterren kon zien. Het was heel lang geleden dat er iemand in New York sterren had gezien. Laat me je een paar “sterren” geven die je kunnen helpen om door eventuele donkere tijden heen te komen.

“De engel van de Here staat hen, die ontzag voor Hem hebben altijd bij en verlost hen.”
(Psalm 34:8).

“Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.” (Psalm 34:20).

“Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen! Want wie Hem dienen zullen nooit gebrek lijden.” “Wie de Here zoekt, komt niets tekort.” (Psalm 34: 10, 11).

“De Here is een sterke toren; Zijn Naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn.” (Spreuken 18:10).

Wat is het geweldig om te weten dat God bij je is als je in het duister zit! Ik werd opgebeld door een vrouw die gevallen was en haar enkel verstuikt had. Ze jammerde van de pijn, dus haastte ik me naar haar huis en bracht haar naar het ziekenhuis. Ik bad voor haar volledige en spoedige genezing en dat de pijn zou ophouden, maar ze bleef maar klagen over alle narigheid die haar steeds maar weer overkwam en dat God waarschijnlijk niet van haar hield want Hij behandelde haar niet goed. Ik geloof niet dat ze ook maar iets van mijn gebed hoorde.

In haar nacht was geen sterretje te bekennen. Het licht ging voor haar niet aan en ze zat dus in volledige duisternis, wat ik ook zei. Ze gaf God geen enkele kans. Wat triest!

De manier waarop we de problemen van elke dag aanpakken bereidt ons voor op grotere of belangrijkere gebeurtenissen in de toekomst. Als we boven de omstandigheden en de dingen die een schaduw over onze dag werpen, kunnen uitstijgen, dan kunnen we elke vorm van duisternis aan. Hij zegt: “Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan Mijn kracht zich ten volle ontplooien.” (2 Corinthiers 12:9).

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier