Waarom zou ik nog vertrouwen?

Bewerkt naar een artikel van Jim Denison

Iemand vroeg me laatst of het nog zin had om in God te vertrouwen. Het was een oprechte vraag van iemand die het door de klappen van het leven even niet meer zag zitten en ik nam zijn vraag dan ook serieus.

Toch is het antwoord relatief eenvoudig.
Waarom zouden wij vandaag nog vertrouwen, in een wereld die op hol lijkt geslagen te zijn en waar mensen elkaar voor een paar centen al het hoofd willen inslaan?
Omdat God de baas is.

Nog altijd.

Hij was dat gisteren, Hij is het vandaag, en Hij is het ook morgen nog. En dat is meer dan genoeg reden om onze handen in die van God te leggen.

Ik liep onlangs langs een houten kapel die gebouwd werd in de jaren ’90 van de negentiende eeuw. Een nabijgelegen begraafplaats herbergt de stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers. Boven de kapel stond de maan, door wetenschappers geschat op 4,53 miljard jaar oud. Voor me was het ochtendgloren dat de nieuwe dag aankondigde.

En toen kwam die gedachte bij me op: God is soeverein over dit alles; gisteren, vandaag en morgen.

Hij was de baas toen deze kapel gebouwd werd. Hij was getuige van de Eerste Wereldoorlog, waarin mijn grootvader vocht en waarin zijn familie wanhopig bad voor zijn leven. Hij was ook getuige van de Tweede Wereldoorlog, waarin mijn eigen vader vocht.

Hij was ook de baas na de Tweede Oorlog en ook tijdens al die conflicten in talloze landen en rampgebieden. En telkens weer waren er Christenen die zich in deze kapel terugtrokken in de overtuiging dat ze konden bidden omdat God nog altijd de baas was.

En ze hadden gelijk. Nu is het onze beurt om te bidden en onze overtuiging te tonen aan een ongelovige wereld.

Wat betekent de soevereiniteit van God voor ons, in praktische termen?

Ten eerste:
Onze God is zo soeverein dat hij aanwezig kan zijn in onze donkerste uren.

Jezus beloofde: “Ik ben altijd met u, tot het einde van het tijdperk.” (Mattheüs 28:20). David kon met dankbaarheid bidden: “In uw aanwezigheid is er volheid van vreugde” (Psalm 16:11).

De Schrift verzekert ons: “De Heer is nabij allen die hem aanroepen, aan allen die Hem in waarheid aanroepen.” (Psalm 145: 18). Jezus zegt ons: “Zie, ik sta aan de deur en klop, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en met hem eten, en hij met mij.” (Openbaring 3:20).

Ten tweede:
Onze God is zo soeverein dat hij onze behoeften kan vervullen door zijn genade.

Voordat ik van huis wegging om met een zendingsproject in Oost-Maleisië te helpen, gaf mijn voorganger me een devotieboek waarin hij de woorden schreef: “Er zullen telkens weer woestijnen zijn in je Christelijke pelgrimstocht, maar God zal overal stromen doen opborrelen, soms zelfs op de meest onverwachte plaatsen, om aan je behoeften te voldoen. De wil van God leidt nooit waar de genade van God niet kan komen.”

Paulus verzekerde ons: “Mijn God zal in al mijn behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:19). Dit is waarom we “met vertrouwen dichter bij de troon van genade kunnen komen, opdat we genade mogen ontvangen en genade vinden om te helpen in tijden van nood.” (Hebreeën 4:16).

Ten derde:
Onze God is zo soeverein dat hij alles wat er gebeurt kan gebruiken om iets moois uit voort te brengen.

Deze waarheid is zo diep, en even zo goed vaak onbegrijpelijk voor ons aardse, logische verstand, dat we er goed aan doen diep over deze woorden na te denken. Omdat onze Vader soeverein is kan het niet anders dan dat alles wat er in ons leven gebeurt door Zijn filter moet zijn gegaan en Hij er van weet en het heeft toegestaan. (Mattheüs 10:29). Omdat hij liefde is, kan het niet anders dan dat Hij uiteindelijk alleen dat voor ons wil wat goed voor ons is. Dat houdt dus in dat wij er ook in onze duistere momenten op mogen vertrouwen dat God iets groots en geweldigs voor ons aan het uitwerken is. Vergeet dan ook nooit dat God verder kijkt dan onze neus lang is, en denkt aan ons eeuwige geluk en niet aan het tijdelijke gemak van vandaag.
We kunnen Gods verlossing aan deze kant van de hemel dan ook niet altijd zien of begrijpen, maar eens zal alles ons duidelijk worden. (1 Corinthiërs 13:12).

Tot die dag mogen wij vertrouwen dat God in alle dingen werkt voor het welzijn van degenen die Hem liefhebben en die naar zijn doel geroepen zijn.” (Romeinen 8:28).

Wanneer en waar heb je de verlossing van God nodig?
Op ieder moment en waar je je ook maar bevindt. De Bijbel spreekt over de hoop van het eeuwige leven, een hoop die de wereld niet kent.

Pastor en auteur Max Lucado werd eens gevraagd waarom hij denkt dat de zelfmoordcijfers steeds maar stijgen en hoe het komt dat zoveel mensen zich angstig en eenzaam voelen. Hij antwoordde: “Ik denk dat wij de vruchten plukken van een samenleving zonder God. Dit zijn de ziekten die voortkomen uit een seculiere samenleving, een samenleving die ons voorhoudt dat het leven precies is wat we kunnen zien. Dat het gaat om de dingen die we kunnen waarnemen, aanraken en horen en dat er geen overstijgende macht bestaat en zeker geen goede God die de mensheid leidt. Als je God uit de samenleving verbant blijft er maar bitter weinig over waar de mens zich aan vast kan houden, met alle negatieve gevolgen van dien.” Hij voegde eraan toe dat ‘secularisme de hoop uit een samenleving zuigt’.

Ons vreugdevolle vertrouwen in Gods soevereiniteit is misschien wel onze krachtigste getuigenis. Onze Vader zit nog steeds op de troon in het universum. Zit Hij ook op de troon van je hart?

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier