Onze vriend Google

Bewerkt naar een artikel van Jim Denison

De tijd dat je een kamer binnenstapte en daar tegen een verzameling woordenboeken en encyclopedieën aan liep ligt inmiddels achter ons. Nu vinden wij onze troost in Google. Als we nu bijvoorbeeld willen weten hoe lang het duurt voordat het kroost van de trompetkraanvogel voor het eerst zijn vleugels uitslaat, is een druk op de knop voldoende om ons naar drie miljoen websites te leiden die daar iets over kunnen vertellen.

Zonder Google vaart niemand wel; althans, zo lijkt het. Dus kan een snelle Google-search ons ook snel vertellen waar de meeste mensen in deze tijd nu eigenlijk naar zoeken.
De onderwerpen lopen uiteen, maar zijn tegelijkertijd weinig verheffend.  Het blijkt dat onder de meest ingetypte namen sterren zitten zoals Lady Gaga, Lionel Messi en Ariane Grande, terwijl de top van de zoektermen wordt beheerst door de voordelen van de iPhone, hoe af te rekenen met overtollig buikvet, op de voet gevolgd door wanhopig zoekende kinderen die niet precies schijnen te weten hoe je slijm moet maken.

Andere vragen die veel aandacht krijgen zijn zoektermen als:

*Hoe ver reiken de raketten uit Noord-Korea?
*Hoeveel vluchtelingen zijn er op deze aarde?
*Hoe maak ik een protestbord?
*Hoe beheer ik mijn kantoor?
*Hoe kan ik sterk zijn?
*Komt er een derde wereldoorlog?
*Hoe kan ik een verschil maken?

Waar onze maatschappij niet naar zoekt

Allemaal heel interessant, maar wat misschien nog wel sterker tot onze verbeelding zou moeten spreken zijn de zaken waar niet of nauwelijks naar gezocht wordt.

Zo blijkt (ook weer na een korte Google zoektocht, die trouwens, ik geef het toe, niet wetenschappelijk gestaafd is) bijvoorbeeld dat in de top 100 van meest populaire zoektermen in 2017, de woorden God en de Bijbel schitteren door afwezigheid. Om van ‘gebed’ maar helemaal te zwijgen. Schrijnend, en zeker als we zien dat bijvoorbeeld pornografie daarentegen uitermate goed vertegenwoordigd is in die top 100.

Stel je eens voor: “Google verwerkt iedere seconde zo’n 40.000 zoektermen, oftewel zo’n 3,5 miljard zoektermen per dag.” Als God, de Bijbel en het geloof ergens aan de staart van die 3,5 miljard zoekopdrachten hangen, moeten we toch concluderen dat we met een probleem te maken hebben.

Dat de mens op zoek is naar antwoorden is wel duidelijk, maar helaas is het ook duidelijk dat er voornamelijk wordt gedronken uit een bron die geen zuivere antwoorden biedt. Echte wijsheid komt tenslotte alleen van God zelf.

Waar zouden we naar op zoek moeten zijn?

De wereld is het daar wellicht niet mee eens, en ofschoon atheïstische moraalridders zoals Richard Dawkins hun atheïstische vrienden luidkeels oproepen om het Christendom belachelijk te maken, is en blijft God toch de enige ware bron die ons kan helpen om antwoorden te vinden op de moeilijkste vragen van het leven.

Eerbiedig ontzag voor de Here is de basis van alle wijsheid en het kennen van God geeft meer inzicht. (Spreuken 9:10)

En wie is God? Hij is onze Schepper, onze toevlucht, een rots in tijden van nood, onze beschermheer en uiteindelijk de weg, de waarheid en het leven. *

Onze technologie stapt met zevenmijlslaarzen voorwaarts, presidenten en heersers komen en gaan, rampen teisteren onze planeet, maar de wereld zoekt nog telkens naar dezelfde antwoorden waar ze al vanaf het begin van het ontstaan van het leven naar op zoek is.

Als Christenen hebben wij daarin een prachtige taak. Terwijl de wereld Google bestookt met vragen over ‘hoe?’, is de enige juiste vraag eigenlijk, ‘wie?’

En als volgelingen van God weten wij heel goed over wie we het hier hebben. Misschien dat de wereld onze stem liever niet hoort, maar de individuele mens doet dat wel. En het zit dan vaak in de kleine dingen. Iemand die je tegenkomt in het park of in de supermarkt. Een kleine attentie hier, een kleine attentie daar…

En waarom doen we dat?

Omdat onze hoop gevestigd is op die ene persoon die alle dingen mooi maakt, Hij die weent bij het zien van onrecht en pijn en die ieder mens afzonderlijk bij de hand neemt om hem in de eeuwige vreugde van God te leiden.

Die ‘wie’ is Jezus, het antwoord op al onze vragen.

*Psalm 46:1
Nahum 1:7
Filippenzen 4:19
Johannes 14:6

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier