Olifanten in de aanval

Door Fr. Sunil De Silva, Colombo, Sri Lanka

Onlangs werd de provincie Orissa in India opgeschrikt door vreemd, dramatisch olifantengedrag. Daar zijn de olifanten voorpaginanieuws. Wilde kudden olifanten teisteren sinds enige tijd het gebied en verwoesten hele dorpen. Ofschoon het eerder voorgekomen is dat een olifant een dorp binnenkwam en aanzienlijke schade aanrichtte, is een dergelijk gedrag onbekend. Is hier misschien meer aan de hand dan een kudde gestoorde olifanten?

Wat was het geval? In de provincie Orissa brak precies een jaar geleden een zware vervolging van Christenen uit. Woeste, boze Hindoes trokken de straat op en stortten zich op Christenen.

Een jonge, 22-jarige non werd levend verbrand toen een boze menigte een weeshuis in brand zette. In Kandhamal werd een non door jongens verkracht terwijl kerken werden geplunderd, auto’s in brand werden gestoken en de huizen van Christenen met de grond gelijk werden gemaakt. Thomas Chellen, de directeur van een christelijke vergaderzaal kon maar ternauwernood ontsnappen toen het gebouw door een bom ontplofte.

Het was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Orissa. Uiteindelijk stierven er gedurende de gewelddadige uitbraak 500 Christenen.

Wat heeft dat te maken met de gewelddadige olifanten? Je kunt het toeval noemen, maar laten de olifanten nu juist die huizen en gebieden aanvallen die toebehoren aan de ergste vervolgers. In een klein dorpje waar de Christenen een jaar geleden moesten rennen voor hun leven en hun huizen werden verwoest, stormde precies een jaar na de vervolging en op dezelfde tijd waarop de vervolging begon, een kudde gewelddadige olifanten het dorp binnen.

Allereerst stormden de olifanten af op een bouwmachine die toebehoorde aan een van de ergste aanzetters van de vervolging. Na de machine volledig met de grond gelijk gemaakt te hebben stormden ze af op zijn huis en landgoed en veranderde zijn bezit in een mum van tijd in een vuilnisbelt.

Dit was slechts het begin. Sinds die eerste aanval hebben honderden bewoners van dorpjes in Orissa hun toevlucht moeten zoeken in kampen buiten de dorpen om te ontkomen aan de woeste olifanten. In de afgelopen twee weken in Kandhamal alleen al zijn zeven mensen door olifanten om het leven gekomen en vele anderen gewond. “Meer dan 2500 mensen zijn het slachtoffer van de aanvallen van de olifanten, die meestal in kudden van rond de 12 olifanten binnenvallen,” aldus burgemeester, Krishen Kumar.

Waarom de olifanten dit doen is niet duidelijk. Bijzonder ook is het feit dat de olifanten niet uit Orissa komen, maar uit een provincie meer dan 300 kilometer bij Orissa vandaan.

“Waarom lopen die beesten zo’n enorme afstand om hier hun vernietigende werk te doen?” aldus een plaatselijke boer. Jachtopzieners kamperen in de buurt en zoeken koortsachtig naar een verklaring en een oplossing.

Voor de plaatselijke bevolking is het olifantengedrag een ramp. De olifanten banjeren door hun dorp en vernietigen bijna alles wat ze op hun pad tegenkomen. Dat wil zeggen, bijna alles… Alles wat behoort aan niet- Christenen en wel in het bijzonder aan mensen die mee hebben gedaan met de zware vervolging.

Een bizar detail: “De huizen van Christenen worden niet aangeraakt en blijven gespaard.”

In een ander deel van Orissa hebben de olifanten meer dan 700 huizen vernietigd en zijn er nog eens vijf mensen omgekomen. Niemand heeft ooit eerder zoiets meegemaakt.

“Dit zijn geen gewone olifanten,” aldus boeren uit de omgeving. “Het lijkt er op dat ze een opdracht hebben uit te voeren.” De olifanten werken op een bijzondere manier. Ze vallen nooit zomaar binnen, maar sturen eerst twee of drie jonge olifanten een dorpje binnen. Die lopen daar wat rond alsof ze de boel verkennen. Dan sluiten ze zich weer aan bij hun kudde en wordt het karwei afgemaakt.

Afgevaardigden van het ministerie zeiden: “Wij denken dat het iets te maken heeft met de vervolging van vorig jaar. Het lijkt op een soort vergeldingsactie om het bloed van de martelaren te vergelden.” Een ding is zeker, de vreze van God is op de plaatselijke bevolking gevallen. De olifanten zijn inmiddels omgedoopt to ‘Christelijke olifanten’.

Bewoners hebben obstakels neergezet op de wegen die naar hun dorpen leiden om de olifanten buiten te houden, maar vooralsnog heeft niets echt gewerkt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier