Bescherming uit de lucht?

Bewerkt naar een artikel uit de krant

Denk er eens over na hoe onze levens de laatste jaren veranderd zijn. Nog niet zo heel lang geleden luisterden we naar muziek met een tape-recorder, CD’s, die nu al weer uit de mode zijn, bestonden nog niet eens, om over het gebruik van de computer maar te zwijgen. Niemand telefoneerde op straat en het bestaan van de Sociale Media, de gemiddelde gebruiker is daar dagelijks zo’n vier tot vijf uur mee bezig, was ons onbekend.

En die ontwikkeling zien we ook terug op het gebied van defensie. Zo maakt Amerika momenteel melding van wat ze noemen: “The United States Space Force,” een beschermingsprogramma waarbij het luchtruim gezien wordt als het toekomstige slagveld tussen vijandelijke wereldmachten. De leiders van onze beschaafde wereld zijn dan ook nog steeds in een race verwikkeld om de beste, stevigste en meest afschuwelijke wapens te ontwikkelen en dat betreft nu dus ook het luchtruim boven ons. Normaal toch zeker, want wij willen ons tenslotte allemaal veilig kunnen voelen. En niets lijkt de vooruitgang, die met duizelingwekkende vaart voortsnelt, te kunnen stoppen.

Het slechte nieuws:
De mens zelf lijkt geen vooruitgang te maken. Ofschoon onze samenleving zevenmijlssprongen maakt, zijn onze harten nog geen haar beter dan die van de mensen duizenden jaren geleden. De menselijke natuur is nog net zo zondig als altijd.

En het gevolg daarvan is dat wij nog steeds net zo bang voor de dood, het gevaar en de ziekte zijn als onze voorvaderen, en terwijl onze voorvaderen zich bezighielden met knuppels en zwaarden, buigen de geleerden zich nu over het maken van betere bommen en chemische troep om die over de vijand uit te gieten.

Het goede nieuws:
God verandert ook niet. Zijn natuur is nog altijd dezelfde. “Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.” (Hebreeën 13:8) Dat betekent dat God de Vader nog steeds net zoveel van je houdt als toen Hij je maakte en Jezus voor je stierf.

Hoe het mogelijk is dat God zoveel om de mens geeft, de mens die Zijn Zoon aan het kruis sloeg, zal voor ons hier op aarde wel altijd een van de grootste mysteriën blijven die er zijn, maar het feit is en blijft dat God van ons houdt, en er is niets dat wij doen of gedaan hebben dat daar verandering in kan brengen. Een Christelijke artiest zong in een van zijn liedjes: “God houdt niet meer van je toekomstige zelf dan van je huidige zelf. Hij houdt van je omdat Hij van je houdt en er is niets dat Zijn liefde voor jou kan veranderen.”

” Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens ”
Maar niet alleen is Gods liefde voor ons nog steeds relevant, Zijn bescherming is dat ook. Niets kan het duidelijker stellen dan Psalm 20:8: “Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens, anderen snoeven over hun paarden, maar wij stellen onze verwachting op de naam van de Here, die onze God is.”

In deze aardse, harde wereld, waar lafhartig geboefte zich schuil houdt in verre holen om toe te slaan als niemand kijkt, zijn wapens onmisbaar. Maar de echte bescherming komt altijd van God en niet van ons menselijk kunnen.

Het was Koning David, zelf een strijder die onder meer afrekende met Goliath, die deze woorden sprak over het vertrouwen dat mensen in hun wapenen en eigen kracht stellen. Het sleutelmoment in het gebed van Koning David wordt gevonden in vers 11 van deze Psalm, waarin David zegt: “Ik bid dat de Here zal antwoorden wanneer wij tot Hem roepen.” God wil niets liever dan antwoorden, maar Hij wil wel dat wij Hem aanroepen. Zelfverzekerdheid, zelfbeschikking en onafhankelijkheid… ze leiden allemaal tot een geestelijk verval. Zelfgenoegzaamheid verstopt je kanaal naar de hemel, maar God houdt van de nederige van hart.

Een programma als de United States Space Force beschermt mensen wellicht tegen een vijandelijke aanval uit het luchtruim, maar de echte bescherming komt uit de hemel, Gods hemel.

Reacties

  1. Goed nieuws.
    In Georgia bewerkt God een wonder. Een bijbel die sedert jaren werd gebruikt door een oudere man begon plots vol zeer fijne olie te raken, en het bleef maar komen, het lijkt zonder einde. This Bible is Leaking Oil by the Gallons! https://www.youtube.com/watch?v=QtVHrY7H1Vc Klaarblijkelijk gaat het om een Protestantse gemeente. Men moet dit de hele wereld ter kennis stellen! Maar ook in Belgie ten zuiden van de Franstalige stad Huy in een piepklein dorpje vult zich een kleine kristallen beker nonstop met de allerfijnste olie, sedert vele jaren! Beatrice is Katholiek, bezit een kleine kelderkapel waar zeer veel wordt gebeden in vele talen. Zij deelt heel kleine vatjes met die olie uit aan ieder die het wenst. De niet meer erg christelijke bisschop had het enkele weken bij hem thuis laten onderzoeken en kon het ook niet verklaren. Omdat hij zo ‘modern’ is geeft hij er ook geen ruchtbaarheid aan. Maar mensen komen van verre landen om dat bekertje met eigen ogen te zien gevuld worden! Wat ik hier ook mee wil zeggen is dat Protestanten volgens mij veel te weinig ruchtbaarheid schenken aan wonderen! Men moet het de hele wereld voor de voeten gooien! God toont Zich, Hij houdt van ons!

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier