Echt succes of een slap aftreksel?

Uit het nieuws: naar een artikel van Jim Denison

” God geeft de rechtvaardigen waar zij naar verlangen.”
Spreuken 10:24

Iedereen zoekt naar betekenis in het leven en ofschoon niet iedereen het er over eens is waar die betekenis gevonden kan worden, is het maar zeer de vraag of die gevonden kan worden in werelds succes. De geschiedenis is vol met mensen die in hun tijd beroemdheden waren, maar die inmiddels allang vergeten zijn, en die geen enkele invloed meer hebben op ons huidige bestaan. Maar de woorden van Jezus klinken nog steeds even luid als toen ze door Hem voor het eerst werden uitgesproken, en de eeuwigheid beloont ieder mens die gehoor geeft aan wat Jezus zei toen Hij uitriep: “Als iemand achter mij wil komen, laat hem zichzelf dan verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen.” (Mattheüs 16:24).

Het lijkt tegenstrijdig. Wanneer we kiezen voor de hemelse waarden boven ons tijdelijke succes, geeft Jezus ons een vorm van succes die uiteindelijk veel beter voor ons is, maar die zeker niet altijd eenvoudig is en soms ook helemaal niet op succes lijkt. Na ons te hebben geroepen om een gekruisigd leven te leiden, beloofde onze Heer ons: “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden” (vers 25).

Gelovige, trouwe Christenen leven vaak in vergetelheid. Ze zijn maar zelden beroemd en vaak weet slechts een handjevol mensen van hun aanwezigheid. Maar ofschoon ze nauwelijks succesvol zijn vanuit een werelds oogpunt, wil dat niet zeggen dat zulke eenvoudige Christenen geen grote, prachtige dingen kunnen doen voor het Koninkrijk van God, die in de ogen van God van grote waarde zijn.

Wassenbeelden van wereldse sterren
Maar de wereld kijkt naar succes op de verkeerde plaatsen en meet het af aan een verkeerde maatstaf. Neem nou bijvoorbeeld het nieuwe wassenbeeldenmuseum dat recentelijk werd geopend in Mansfield, Ohio. Op zichzelf een interessant gegeven, want het museum noemt zichzelf het Bijbel-wassenbeeldenmuseum en in het museum staan zo’n driehonderd wasfiguren die personages uit het Oude en Nieuwe Testament uitbeelden, de helden van de reformatie en een aantal Christelijke martelaren. Toch zijn deze beelden op zijn zachtst gezegd eigenaardig te noemen.

Veel van de originele wasfiguren van het museum zijn afkomstig uit gesloten was musea in Amerika of zijn gekocht van fabrikanten die een overschot hadden. Maar een ding hebben alle beelden gemeen, deze beelden zijn niet alleen maar in een Bijbels jasje gestoken, ze zijn allemaal een afbeelding van een wereldse beroemdheid.

Zo is de kop van Prins Charles nu de kop van Abel, de vermoorde broer van Kaïn. Een wasfiguur van prins Philip dient als een engel. Elizabeth Taylor is nu koningin van Seba. Verder zijn er sterren te bewonderen als Steve McQueen en John Travolta en een hele grote schare sterren. Ook Tom Cruise heeft een plaatsje in het museum veroverd. Die is nu omgetoverd tot Jezus.

Maar hoe interessant een film van Tom Cruise ook mag zijn, of hoe geweldig John Travolta ook kan dansen, God ziet succes heel anders. Onze post-christelijke samenleving is op zoek naar betekenis op de verkeerde plaatsen. We richten ons op de beroemdheden in onze cultuur maar we missen de gewone mensen die buitengewone dingen doen in Gods kracht, voor Gods glorie.

Groot in Gods ogen
Wat te denken van bijvoorbeeld de Amerikaanse dominee Andrew Brunson die onlangs in het nieuws kwam? Hij diende God jarenlang in Turkije zonder publieke erkenning of bijval. Hij was predikant van een kerk met vijfentwintig leden in Izmir, Turkije, toen hij twee jaar geleden werd gearresteerd en ten onrechte beschuldigd werd van spionage.

Een tijdlang werd hij vastgehouden met eenentwintig andere gevangenen in een cel die was ontworpen was voor acht man. Hij raakte er meer dan 25kg van zijn lichaamsgewicht kwijt.

Hem hing vijfendertig jaar boven het hoofd, maar hij hield tijdens zijn proces vol dat hij onschuldig was. “Ik ben onschuldig aan al deze aanklachten. Ik verwerp ze,” verklaarde hij. “Ik hou van God en leef voor Hem. Ik ben hier om te lijden in Jezus’ naam. ”

Hij werd uiteindelijk bevrijd na inmenging van de Amerikaanse president Trump en vertelde het hof: “Ik hou van Jezus. Ik hou van Turkije.”

Wat een krachtige verklaring van Christelijke toewijding en mededogen.

Verheug u in de Heer
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er van jou of mij een wassen beeld zal worden gemaakt, dat dan ook nog eens in het gewaad van de discipel Petrus of het pak van Martin Luther zal worden gestoken, maar dat is ook nergens voor nodig. Of de wereld ons nu kent of niet, onze Heer geeft ons leven vreugde en kracht die in de wereld nergens te vinden is.

Onze Vader belooft ons: ” Verheug u in de Here, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. ” (Psalm 37: 4). Jezus leerde ons ook: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden gegeven.”

“Werk voor de Heer en niet voor de mens”
We kunnen wel op zoek gaan naar werelds succes en hopen dat we eens een beroemdheid zullen zijn, maar net zo goed als die wassen beelden maar een slap aftreksel zijn van de waarheid en niets meer dan een illusie, is ook het aardse, tijdelijke succes niets meer dan een hersenschim.

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. U weet immers dat de Here u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Here. (Colossenzen 3:23-24).

Er zijn geen kroondragers in de hemel die op aarde geen kruisdragers waren. C.H. Spurgeon.

Reacties

  1. Beste Koos, voor een keertje heb ik het moeilijk met je werk.
    Dit soort handelingen kan men niet afdoen als “slap aftreksel” want dergelijke beelden zijn niets minder dan een doelbewuste uitdaging vanwege de vijanden van God’s volk! Dezer dagen worden veel te veel zielen bevestigd in een geestelijk ziekmakende levenswijze en denkwijze! Dit kan echt niet meer! We moeten opkomen voor de Waarheid van het onveranderlijjke Woord van God! Kerstmis 2017 werd op het SintPietersplein in Rome naakte publiciteit gemaakt voor LGBT bij de kerststal! Met stilzwijgend negeren van onwettige ‘paus’ Bergoglio. We kunnen onze Christelijke wortels niet zwijgend laten vernietigen! We moeten onwetende en twijfelende zielen onderrrichten en steunen in Waarheid, niet in toegeefelijkheid aan moedwillig bedrog en misleidingen!

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier