Bespot en gelasterd

Door La Shawn Barber

Richard Dawkins moedigt atheïsten aan om christenen te bespotten en belachelijk te maken.

Volgens een nieuwsartikel verzamelden zich in de stromende regen zo’n 10.000 tot 30.000 atheïsten en agnosten in de National Mall in Washington DC om zich te verenigen en zo hun overtuiging in een wereld zonder God te sterken. Onder de speciale gasten en sprekers waren mensen als David Silverman, president van American Atheists; acteur en “komiek” Bill Maher en de beroemde atheïst Richard Dawkins.

Ofschoon de organisatie had aangegeven dat de bijeenkomst een ‘positieve ervaring’ moest worden om ‘seculiere waarden’ te vieren en atheïsten te motiveren ‘actiever te worden’ en dus niet tot doel had om religieuze mensen op hun ziel te trappen, kon Richard Dawkins het klaarblijkelijk niet nalaten zijn kans aan te grijpen om de vloer aan te vegen met het Christelijke geloof.

Dawkins riep atheïsten en agnostici letterlijk op om “Religieuze mensen en hun verwerpelijke doctrines belachelijk te maken en te minachten.” Hij gebruikte daarbij het voorbeeld van het rooms-katholieke geloof, dat stelt dat het brood en de wijn, die worden gebruikt bij het avondmaal, werkelijk in het lichaam en bloed van Christus veranderen. Hij moedigde atheïsten aan de religie in het openbaar te bespotten en belachelijk te maken.

Ofschoon protestanten niet vasthouden aan de doctrine van transsubstantiatie, (De wijn en het brood veranderen letterlijk) geloven ze wel in de maagdelijke geboorte en dat Christus is opgestaan uit de dood, een overtuiging die Dawkins doet huiveren, en die atheïsten even belachelijk vinden. Het gaat er hier dan ook niet om of wij het wel of niet eens zijn met deze katholieke gedachte, maar dat gelovigen de handen ineen slaan om de waarachtigheid van de Bijbel te verdedigen.

Als de bijeenkomst op zaterdag een betoging was om reden en eenheid te inspireren, waarom drong Dawkins er dan niet bij de menigte op aan te discussiëren met mensen van geloof? Zijn eigen woorden verraden zijn verachting niet alleen voor christenen, maar ook voor God. Wij kunnen alleen maar hoofdschuddend concluderen dat de goddeloze mens zich steeds wanhopiger en krampachtiger begint vast te klampen aan zijn eigen goddeloosheid. Ik vraag me dan ook af waarom Dawkins, toch een intelligente man, probeert om minachting en spot te inspireren in plaats van dialoog en reden. Misschien hoopt hij door zijn wolvengehuil de stem van God in zijn hart te overstemmen?

Geloof en rede zijn niet onverenigbaar. Verre van dat. Rede en openbaring begeleiden ons. Het was Jezus zelf die zei dat Hij de Zoon van God was. We lezen over Zijn wonderen en over Zijn uitspraak dat hij ons onze zonden kan vergeven. We lezen over de profetieën van het Oude Testament en hun vervulling in Christus. We lezen de geloofwaardige getuigenis van getuigen, de geschiedkundige geschriften die verhalen over Zijn opstanding uit de dood. Er is meer dan genoeg om als Christen zekerheid te krijgen. Maar ook zonder dat directe bewijs erkennen we Christus op geloof als Redder door de Heilige Geest.
Voor de ongelovige mens klinkt het allemaal absurd. Opgestaan uit de dood? Geboren uit een maagd? Eeuwig leven… Dat gelooft mijn hond nog niet eens.
En toch hebben diezelfde mensen er vertrouwen in dat een “mechanische, ongeplande, onbewuste” en ongerichte kracht zomaar opeens resulteerde in complexe wezens met het vermogen om na te denken over hun bestaan.
Dawkins en de atheïsten onderdrukken de waarheid van God en doen dat in ongerechtigheid. De Bijbel vertelt ons dat Gods onzichtbare eigenschappen duidelijk worden gezien en kunnen worden begrepen – zijn kracht en goddelijke aard – uit de dingen die wij kunnen waarnemen. Dawkins en zijn mede-ongelovigen hebben echt geen enkel excuus.

Maar ik begrijp het goed. Zelf was ik ook het christendom vijandig gezind, totdat ik de deur van mijn hart opende en mij overgaf aan God. Het is dan ook mijn gebed dat Dawkins en zijn vele geloofsgenoten die daar stonden te juichen tegen God, onze liefdevolle Heer tegen het lijf mogen lopen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier