Zonder vertrouwen kom je er niet

De dagen worden snel korter en Koning Winter lijkt zijn troon weer te hebben bestegen. De donkere dagen voor Kerstmis… Guur en onvriendelijk. Ook in de wereld ziet het er allemaal niet zo goed uit. Maar God ziet dat anders. God heeft zo zijn eigen plannetjes en weet precies wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Daarom is geloof zo belangrijk en moeten we dat sterken. En daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Een arme, eenvoudige herdersjongen zat op zondagmorgen op de heuvel en waakte over de schaapjes. Het was een prachtige dag. Alles blonk in het vroege morgenlicht en het kereltje voelde zich rijk en verbonden met God. Als hij God toch eens beter mocht kennen? Wat zou dat fijn zijn. In de verte hoorde hij de kerkklok luiden. De dorpelingen gingen naar de dienst om te bidden… ‘O, wat zou het fijn zijn om net als die mensen te kunnen bidden,’ dacht de herdersjongen. Maar hij had niet geleerd om te bidden. Hij kende geen gebeden.

Toen kreeg hij een idee. Hij knielde neer onder een boom en begon het alfabet op te zeggen. “A, B, C,D…” Op dat moment kwam er een boer langs. “Wat ben jij nou aan het doen?” vroeg de verbaasde boer.

“Ik ben aan het bidden mijnheer,” antwoordde de herdersjongen.

“Maar waarom zeg je dan het alfabet op?”vroeg de boer weer.

“Ik weet niet hoe ik moet bidden,” zei de jongen aarzelend, “maar ik dacht dat als ik wil dat God voor mij en mijn schaapjes zorgt, ik Hem alles kan geven wat ik weet. Dan kan Hij van al die letters een goed gebed maken en me zo helpen… U denkt toch wel dat God het begrijpt ?”

“Dat doet hij zeker, beste jongen,” zei de boer ontroerd. “Als het hart de juiste dingen denkt kunnen de woorden uit de mond nooit verkeerd zijn.”

***

 

Veel mensen zien de verhalen over Jezus en Zijn volgelingen als mooie verhalen uit een ver verleden. Goed om aan de kinderen voor te lezen als ze gaan slapen, maar eigenlijk zijn het toch maar sprookjes. Dat God echt voor je zorgt…? Dan kan toch niet. En als Hij dan echt bestaat, heeft Hij wel wat anders aan Zijn hoofd dan mijn problemen. Nee, God is ver weg, de hemel is ver weg en Jezus is al tweeduizend jaar dood… Maar dat is de cynische, harde mentaliteit van de wereld. Dat is het oppervlakkige denken dat de wereld tegenwoordig overspoelt. In die wereld is geen ruimte voor wonderen en is het geloof onbetrouwbaar. In die wereld is ook de liefde vaak ver te zoeken. Als je naar beneden kijkt zie je tenslotte alleen de grond maar en de modder, maar als je naar de hemel kijkt en naar God uitroept wordt het heel anders. Dan zie je onbegrensde mogelijkheden en kun je verder reiken dan de sterren. Nee, God is niet dood. God leeft en kan al die wonderen uit dat verre verleden ook vandaag nog verrichten. En dat wil Hij ook. Hij wil niets liever dan voor jou zorgen en Zijn grote kracht laten zien. Elk detail is voor Hem van belang. En wat moeten wij daarvoor doen? Hij wil slechts dat wij Hem vertrouwen. Dat is de sleutel die de poort opendoet. Zonder vertrouwen kun je Hem niet leren kennen. Zonder vertrouwen is er niets. Volg dus die stille, zachte stem in je hart die je naar stille wateren en grazige weiden leidt. Volg dat verlangen naar God.

Van de wereld zul je hierin geen steun krijgen. Die lacht en die spot en begrijpt het niet. Geloof is ook niet altijd even logisch, maar wij kunnen altijd als kleine kinderen schuilen in de armen van onze Vader, die alles weet en alles kan. Augustinus (354-430 A.D.) zei eens: Wat het geloof me heeft gebracht? Dat ik het leven begin te begrijpen. Probeer dus niet alles te begrijpen zodat je kunt geloven, maar geloof opdat je alles kunt begrijpen. Jezus houdt van je en laat je nooit vallen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier