Wiens hand pak jij?

Na afloop van de dienst stapte er een pocherige man op de dominee af. Hij zei: “U had het over het bloed van Jezus. Dat we dat bloed nodig hebben voor onze redding. Dat is onzin. Ik kan gered worden zonder dat bloed!” “O,” zei de dominee eenvoudig. “En hoe denkt u dat te doen?”
“Makkelijk zat!” antwoordde de man. “Ik volg gewoon het goede voorbeeld van Jezus. Ik leef zoals Jezus leefde. Dat moet meer dan genoeg zijn! Ziet u, dat is een principe van me!”
De dominee sloeg er een bijbel bij open op 1 Petrus 2:22, waar stond geschreven: Christus deed geen kwaad en zei nooit iets wat niet waar was. “Kunt u ook net als Jezus zeggen dat u nooit kwaad heeft gedaan en nooit iets gezegd heeft dat niet waar was?”
De man was zichtbaar in verlegenheid gebracht.
“Meestal gaat het wel goed,” antwoordde hij uiteindelijk. “Maar ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik nog nooit kwaad heb gedaan!”
“In dat geval heeft u meer dan een voorbeeld nodig,” sprak de dominee weer. “In dat geval heeft u redding nodig en die redding werd mogelijk gemaakt door het bloed van Jezus. Door dat bloed wordt ons  onvermogen om net zo te zijn als Jezus, ons vergeven en worden we weer verbonden met God.”

***

 “Hoe kunnen jullie Christenen nu zeggen dat jullie geloof het juiste geloof is? Er zijn honderden religies en ze beweren allemaal dat ze de juiste weg naar de waarheid zijn. Wie ben jij dan om te zeggen dat jouw weg de juiste is?” Dat wordt ons als gelovigen regelmatig verweten.

Honderden religies? Dat zijn er nogal wat. Maar als je er goed over nadenkt zijn er eigenlijk niet zoveel religies en geloven. Sterker nog, er bestaan eigenlijk maar twee geloven.

Natuurlijk zijn er in die twee geloven vele en vele aftakkingen; ieder met hun eigen uitleg, maar in wezen zijn er toch maar twee geloven. Het ene geloof bestaat uit al die overtuigingen die je leren dat je zelf iets moet doen om je eigen redding en geluk te bewerkstelligen. Je moet goede daden doen, of bepaalde regels en geboden onderhouden, of een bepaalde leefwijze volgen. Maar in essentie heeft het altijd iets met jou en jouw inzet te maken. Tot deze groep behoren de meeste religies van deze wereld.

En dan heb je die andere groep. Die groep bestaat uit mensen die geloven dat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden. Mensen die hulpeloos naar God uitroepen omdat ze er van overtuigd zijn dat alleen God hen maar kan helpen; dat hun eigen kracht tekort schiet.

Wat geloof jij? Geloof jij uiteindelijk toch dat je jezelf kunt en moet redden en dat het op de een of andere manier afhangt van je eigen verdienste; of geloof jij dat je een redder nodig hebt die je kan verlossen van je eigen zwakten en het kwaad dat zich in ieder mens schuilhoudt?

Als jij gelooft dat je het beter zelf kunt uitzoeken; dat je die zogenaamde hulp van God niet nodig hebt, dan is het aanbod van wegen die je kunt belopen en uitproberen om je redding te bewerkstelligen inderdaad enorm groot en is er voor elk wat wils. Maar als jij gelooft dat je hulp van boven nodig hebt en het zelf niet kunt, dan is Jezus voor jou het antwoord en kun je inderdaad wel stellen dat Hij de enige weg is.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier