Waar gaat het om?

Je moet voor jezelf opkomen; dat leer je al snel in deze wereld. Eerst mijn eigen schaapjes op het droge en dan zien we wel verder. Waar dat toe leidt? Lees de krant maar, dan weet je het meteen. Maar de weg naar het geluk leidt precies de andere kant op. God ziet alles heel anders dan wij dat doen en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

De evangelist Sundar Singh uit India trok eens door Tibet met een metgezel. Het kwik was gedaald tot ver onder nul en tot overmaat van ramp begon het ook nog eens hevig te sneeuwen. Het leek erop dat hun laatste uurtje had geslagen. Stap voor stap zwoegden ze verder tot ze bij een diepe afgrond kwamen. Tot hun ontzetting zagen ze een aantal meters beneden hen, op een richel, een man liggen. Ook deze man was door de sneeuw overmeesterd. Hij was van de weg af gegleden en lag nu hulpeloos te wachten op zijn dood. Sundar stelde direct voor de man te helpen, maar zijn Tibetaanse medereiziger weigerde ook maar iets te ondernemen.

“Als wij die man helpen gaan we er allemaal aan. Nee, wij kunnen maar één ding doen… wij moeten door, om onszelf te redden!” Nadat hij dit gezegd had draaide hij zich om en vervolgde hij zijn tocht door de sneeuw.

Sundar kon het echter niet aanzien om de onfortuinlijke reiziger op de richel achter te laten. Met veel moeite klom hij een eind naar beneden om hulp te bieden. Samen vochten de beide mannen zich een weg terug naar boven. De man kon niet meer en Sundar moest hem op zijn rug nemen op weg naar een veilig onderkomen.

Omdat Sundar zoveel inspanning moest verrichten om de man te dragen kreeg hij het er letterlijk warm van en zijn lichaamswarmte versterkte ook de man die hij meedroeg. Na enige tijd stuitten ze op het levenloze lichaam van de metgezel die geen hulp had willen bieden. Hij was doodgevroren. Uiteindelijk bereikten ze een dorpje waar ze veilig waren.

Met een dankbaar hart dacht Sundar aan de woorden van zijn Meester die had gezegd: “Hij die zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar hij die zijn leven neerlegt om Mijns wil zal het behouden!”

Waar gaat het in het leven nu eigenlijk om?

Aardse schatten? Zilver, goud of roem? Misschien denk je dat het daar om gaat! Vergelijk het dan eens met de diepere waarden in dit leven… Liefde, geloof, hoop! Dan verbleken de aardse, tijdelijke schatten en blijken ze waardeloos. Ze kunnen de dood niet tegenhouden. Ziekte en eenzaamheid worden er niet door weggenomen. Maar de dingen die verder gaan dan dit oppervlakkige leven blijven voor eeuwig bestaan. Liefde voor je naaste, liefde die geeft zonder er iets voor terug te verwachten. Liefde die zichzelf wegcijfert als dat nodig mocht zijn.

En zo is God. Zo is Zijn karakter.

God laat ons nooit vallen. Maar hoe zit dat met ons? Waar streven wij naar? Hoe gaan wij om met de mensen om ons heen? Geven wij alleen aan de mensen die we verplicht zijn te geven? Of zoeken we er naar om te geven, waar we maar kunnen, omdat de liefde het van ons verlangt.

Eigenlijk is de liefde een plicht. Diep van binnen zoekt ieder mens hetzelfde en gelooft ieder mens erin. Zo heeft God ons gemaakt. Maar je wilt niet altijd luisteren naar die stem binnenin je, want het is niet altijd eenvoudig om er ook naar te leven. Het kost iets. Zolang je er naar zoekt om jezelf gelukkig te maken en er naar streeft om er zelf het beste vanaf te komen, kun je het ware geheim van dit leven nog niet ontsluieren.

Maar als jij je klein en eenvoudig voor God opstelt en Zijn licht in de duistere plaatsen van je hart laat schijnen, begint het zaadje van Zijn liefde in je te groeien. Dan komt de liefde tot bloei. De duistere gedachten van eigenbelang en zelfzucht worden door het licht verdreven. Dan gaan we de wereld in een ander licht zien en leren we stap voor stap wat het is om te geven.

Je kunt zelfs alles over het geloof weten en de Bijbel van buiten kennen, maar het doet helemaal niets voor je als het geen werkelijkheid wordt en je de principes die Jezus ons voorhoudt niet daadwerkelijk in praktijk gaat brengen. De liefde is waar het allemaal om gaat. Al het andere valt daarbij in het niet.

Jezus zei: “Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn volgelingen bent. Ik zeg dat u net zoveel van elkaar moet houden als Ik van u gehouden heb. (Johannes 13:35, Johannes 15:12)

Heer, helpt U ons om naar U en Uw liefde te verlangen. Naar de ware rijkdommen van Uw Geest. Leert U ons wat het betekent om waarachtig te zijn en om van onze naaste te houden. Door Uw liefde kunnen wij onze zelfzucht overwinnen. Amen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier