Uw Koninkrijk kome…

Soms lijkt het erop dat de hele wereld zijn verstand verloren heeft. Veel goed nieuws is er in de krant niet meer te vinden. Haat en nijd, moord en doodslag en ramp na ramp. Waar moet dat allemaal naar toe? Is er een toekomst? Natuurlijk is er een toekomst. Een heel mooie toekomst, een toekomst vol vrede en geluk en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Toen de Puriteinse leider John Owen op zijn sterfbed lag, schreef zijn secretaris een laatste brief namens zijn stervende vriend. “Ik ben nog in het land der levenden,” begon de man zijn brief. John Owens maande hem direct iets anders te schrijven.

“Schrijf dat ik nog in het land van de stervenden verkeer, maar weldra in het land van de levenden zal aankomen!”

De bekende schrijfster van meer dan 6000 lofzangen, Fanny Crosby, die vrijwel haar hele leven blind was, had dezelfde visie voor het Koninkrijk dat gaat komen. “Ik ben blij dat ik blind ben geweest,” aldus Fanny Crosby. “Niet alleen heb ik door mijn blindheid God leren kennen, maar in het Koninkrijk dat gaat komen is het gezicht van mijn Redder het eerste dat ik zal mogen aanschouwen!”

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel
(Matthëus 6:10)

Elke dag, overal ter wereld, wordt het ‘Onze Vader’ gebeden. Dat is een mooie gedachte. “Uw Koninkrijk kome… Uw wil geschiede op aarde, zoals in de Hemel.” Wat een geweldig gebed. Maar realiseren we ons wel dat dit op zekere dag ook echt vervuld zal gaan worden?

Het Koninkrijk van God wordt eens weer letterlijk, tastbaar en zichtbaar op aarde opgericht (Daniël 2:44a) en op die dag zal de wil van God ook op aarde nauwgezet worden uitgevoerd, net zoals dat nu al in de hemel gebeurt.

Het Koninkrijk van God begint eerst in onszelf. Dat zei Jezus tegen zijn volgelingen: Het Koninkrijk van God is binnen in U. Lukas 17:21

Iedereen die God kent en Hem liefheeft behoort tot dat Koninkrijk. Wij hebben Zijn hemelse vrede nu al in ons hart en door het geloof ervaren wij ook geestelijk een stukje hemel op aarde.

Een goed begin, maar daar blijft het niet bij. De Bijbel vertelt ons over de tijd waarop het Koninkrijk van God ook daadwerkelijk over deze aarde zal regeren in het Millennium,* een periode van 1000 jaar waarop Jezus de wereld zal regeren met gerechtigheid, vrede en liefde. De tijd waarvan de Bijbel zegt dat De wolf en het lam bij elkaar zullen liggen en er vrede zal heersen tussen de panter en de geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. Jesaja 11:6

In die tijd is Zijn Koninkrijk niet alleen binnen in ons maar overal om ons heen. Het Koninkrijk van God zal dan de aarde bedekken zoals het water zich over de zeebodem uitstrekt.

Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten als zijn Koninkrijk gekomen is en Zijn wil op aarde geschiedt zoals in de Hemel.

Het duister wordt verslonden door de morgenstond
Het Koninkrijk van Jezus komt
Alles is door God met liefde overgoten
En het kwaad… dat is verstoten

*Openbaringen 20
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier