Verwacht grote dingen

Gebed is de schakel die ons met God verbindt. De brug die elke waterbarrière overspant en me over iedere afgrond van gevaar of nood heen brengt. Hoe treffend is dan het plaatje van de eerste gemeente: Petrus in de gevangenis, Herodes op de troon, de arena van het martelaarschap dat wachtte op de dageraad om het bloed van de onfortuinlijke apostel op te zuigen. Alles werkte hem tegen.

Niet alles. De Bijbel vertelt ons: “De christenen waren voortdurend bijeen en baden voor hem tot God.” En wat gebeurde er vervolgens? De gevangenis ging open, de apostel kwam vrij, de Joden stonden paf en de valse, ongelovige koning werd opgegeten door wormen. Een opzienbarende geheime wraakneming.

 

En als gevolg van het hele gebeuren werd het Woord van God verder verkondigd en bewerkstelligde het nog grotere overwinningen. Beseffen we wel hoeveel macht ons bovennatuurlijke wapen heeft? Durven we het wel vrijmoedig te gebruiken met het gezag van een geloof dat zowel gebiedt als vraagt? God zalft ons met heilige vrijpostigheid en goddelijk vertrouwen! Hij is niet op zoek naar grote mannen en vrouwen, maar Hij is op zoek naar mannen en vrouwen die nederig vertrouwen op de hemelse Vader en Zijn grootsheid durven te bewijzen. Pas er dus voor op dat je God niet limiteert in je gebeden, niet alleen door ongeloof, maar door te denken dat jij al precies weet wat Hij kan doen. Verwacht onverwachte dingen, boven alles wat we vragen of denken. Wanneer je ergens voor bidt, wees dan eerst stil en aanbid God in Zijn heerlijkheid. Denk er aan wat Hij kan doen, hoe Hij er behagen in schept om Christus te horen, denk aan jouw plaats in Christus en verwacht grote dingen.

Uit twee artikelen van A.B. Simpson en Andrew Murray

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier