Vernieuwing

Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen: alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. -2 Corinthiërs 10:5

Het zijn de verkeerde gedachten die ons voortdurend dwars zitten en ons doen struikelen. Verkeerde gedachten leiden ons naar onherbergzame plekken van de ziel waar we vaak gespannen en onzeker rondzwerven, en dat terwijl het Gods plan voor ons is dat we ons rustig kunnen neervlijen op de groene weiden nabij de stille wateren van Psalm 23. Geestelijke gevechten worden voor een groot deel uitgevochten op het slagveld van onze gedachten. Niet iedere gedachte die bij ons opkomt, hoe overtuigend die soms ook lijkt te zijn, vertegenwoordigt de waarheid en daarom zei Johannes: “Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga na of iemand (of iets) door de Geest van God bezield wordt.” Mensen doen soms de raarste dingen en zijn er dan ook nog eens van overtuigd dat ze op de goede weg zitten, maar laten zich in de luren leggen door de verkeerde propaganda. Daar kan iets tegen gedaan worden. Zoals het kleine meisje antwoordde toen de spotter tegen haar zei: “En, meisje, wat doe je als de duivel bij je aan de deur klopt?” Zonder blikken of blozen sprak ze: “Dan laat ik Jezus de deur open doen.”

De enige manier om ons tegen de verkeerde gedachten te wapenen is te weigeren ze binnen te laten en de bron waar ze uit voortkomen te bestraffen. Als ons hart vol is van God kan de vijand er niets meer bij stoppen.

Hier ligt een wereld van waarheid die de meeste Christenen totaal over het hoofd gezien hebben. Ze geven hun geest en hun hart aan de Heer over, maar hun hoofd houden ze zelf. Maar onze aardse en vleselijke gedachten moeten worden gezuiverd door doodgemaakt te worden en vervangen te worden door de gedachten van Christus. Jezus zei: “Jullie zijn zuiver door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb.”

 

De enige remedie voor slechte gedachten is op te houden met onze eigen gedachten te denken en ons eigen inzicht te volgen en niet langer te leunen op onze natuurlijke gedachten en het natuurlijke hart. God zal ons daarom herscholen en ons de moeilijke taak opleggen van het uitschakelen van onze gedachten. Niet alleen zullen we proberen om goed te denken, maar we zullen onze gedachten stilzetten en wachten tot Hij ons Zijn gedachten geeft. “Onzin,” zegt het ongeloof. “Wil je soms zeggen dat ik moet ophouden met denken om zo slaafs te volgen wat iemand 2000 jaar geleden te vertellen had?” Natuurlijk wil God niet dat wij ophouden met denken, maar de Bijbel spreekt over een vernieuwing van gedachten en geest. Oude denkpatronen worden weggehaald en er worden hele nieuwe leidingen aangelegd. Dat is tenminste de bedoeling, zodat wij werkelijk kunnen gaan stralen op de manier die God voor ogen heeft.

Dit lijkt veel op een sterfproces, maar dat is nodig als je een diep, liefdevol en sterk leven wilt krijgen, waarbij Gods Geest vrij spel heeft en in jou denkt.

Heb jij je gedachten aan God gegeven? Heb jij de betekenis geleerd van de verzuchting van David: “Ik haat de wargeesten, maar bemin uw wet”?
(Psalm 119:113 -Luther vertaling)

Elke zonde komt door een deur naar binnen
Houd die deur dus stevig dicht
Buiten in het donker sluipen wilde beesten
Die je willen beroven van ’t hemels licht

Vergrendel dus die deur die leidt naar jouw kostbaar hart
Zet hem op slot met het gebed en het Woord
Want gedachten die zomaar komen en weer gaan
Leiden snel tot Satans hellepoort

Download PDF

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier