De kracht van voorbede

Geen mens is zo arm als de mens
die niemand heeft die voor hem bidt.

(Onbekend)

Ik weet dat als u voor mij bidt, en de Heilige Geest mij helpt, dit alles mijn behoud alleen maar ten goede zal komen. -Filippenzen 1:19

Paulus geloofde in de kracht van gebed. En Paulus was niet de enige. Zo zei de bekende evangelist Dwight L. Moody eens dat zijn succes als predikant voor een groot deel te danken was aan de mensen die iedere keer als hij preekte, voor hem in de kelder aan het bidden waren. Er ging geen preek voorbij of zijn leger van gebedsvrienden was voor hem aan het werk in de catacomben van de kerk. Moody was slechts het uiterlijke instrument dat God gebruikte, maar de onzichtbare geestkracht werd naar hem toe geleid door de kracht van gebed.

Voorbede in het bijzonder wordt door ons makkelijk onderschat. Het lijkt haast een zinloze bezigheid, want je ziet doorgaans niet direct het resultaat. Het vergt onbaatzuchtigheid. Het kost tijd en energie, iets dat een mens met een wereldse kijk op het leven heel wat liever besteedt aan iets anders.

De vruchten van voorbede kunnen slechts op geloof geplukt worden, maar als we de kracht van het gebed onderschatten snijden we onszelf behoorlijk in de vingers. Jezus zelf was voortdurend in gebed en zei tegen Zijn leerlingen dat ze altijd moesten bidden en niet mochten opgeven. (Lukas 1:18)

Dat was een van de hulpbronnen van de bediening van de apostel Paulus. Hij kreeg een heleboel gebed van anderen. Zo zien we dat iemand van eenvoudig talent toch een grote zegen kan zijn voor een man met vele talenten. Toen God Adam in de Hof van Eden zette zei Hij tegen Adam dat hij voor de tuin moest zorgen. De Hof van Eden is er momenteel niet, maar de boodschap van God voor vandaag is: “Zorg voor elkaar, help elkaar en heb lief.”
Hoe? Door Gods kracht over anderen uit te storten. Door de hemelse geur te verspreiden op de vleugelen van het gebed. Door gebed kunnen we door verre missievelden reizen met zendelingen en hen helpen om blij van zin te zijn als ze voor een onmogelijke taak komen te staan. Door gebed helpen we de mensen in onze buurt, en vormen we een tegenwicht tegen de kracht van het duister die telkens weer probeert om de rechtvaardigheid van God te bezoedelen en te ontkrachten.

Het gebed dat jij uitspreekt klinkt als doodgewone woorden, maar vermengd met Gods Geest veranderen die woorden in daden die gebeurtenissen radicaal kunnen veranderen. En iedereen kan het doen. Waar je maar bent en tijdens het eenvoudigste werk. Zelfs terwijl je ziek bent kun je een zegen zijn voor anderen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier