Blijf bij de feiten

 Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen?
– Psalm 42:10

 Heb je daar een antwoord op, jij die toch gelovig bent? Kun je een reden opgeven voor het feit dat je zo vaak loopt te treuren in plaats van blij te zijn? Waarom zou je je overgeven aan sombere verwachtingen? Wie heeft er gezegd dat er na de nacht geen dag meer komt? Wie zegt er dat de winter van je neerslachtigheid altijd maar door zal gaan, met vorst na vorst, met sneeuw, ijs en hagel, met nog diepere sneeuw en nog zwaardere stormen van wanhoop? Weet je dan niet dat na de nacht de dag aanbreekt, dat na eb de vloed weer komt, dat na de winter de lente en de zomer volgen? Blijf hopen! Blijf altijd hopen! God faalt nooit.
– C.H. Spurgeon 

Door het geloof en niet door het zien, weten wij dat dit waar is.
2 Corinthiërs 5:7

 Bij God gaat het altijd om het geloof. Door het geloof en niet door dingen die we zien of denken te zien. Dat is niet altijd even makkelijk want onze menselijke natuur zoekt graag naar steun in gevoelens. Als we ons goed voelen denken we al snel dat wij gezegend zijn en als we er geen gat in zien en de duivel ons toefluistert dat er niets klopt van ons geloof, is de verleiding groot om hem direct gelijk te geven.

Maar God wil ons leren dat geloof ver boven onze gevoelens uittorent. We kunnen niet op gevoelens steunen want die zijn geen betrouwbare bron van informatie. Het Woord van God is dat wel.

God wil dat we naar de feiten kijken en niet naar onze gevoelens. Gevoelens zijn niet stabiel en nooit een betrouwbare indicatie van onze geestelijke vooruitgang of de kracht van ons geloof.

 

Dat wil niet zeggen dat we nooit geweldige gevoelens hebben. God is de eerste die ons geloof wil aanmoedigen en doet dat vaak door onze emoties en gevoelens te beroeren. Maar onze gevoelens zijn niet de bouwstenen van ons geloof.

Standvastig geloof rust op de feiten. De feiten zijn Christus, het werk dat Hij voor ons volbracht heeft en het eeuwige Woord van een God die niet kan liegen.

‘Omdat God het gezegd heeft weet ik dat alles goed zal komen.’ Als we naar deze kostbare feiten kijken en ons anker op geloof uitgooien, of we ons nu goed voelen of niet, geeft God ons de rust die alle verstand te boven gaat en neemt Hij onze gevoelens onder Zijn hoede.

Geloof staat dus altijd op de eerste plaats. Daarna komen de gevoelens. Job voelde zich verschrikkelijk. Hij zag er geen gat meer in, maar ondanks zijn miserabele conditie richtte hij zich tot God en hield hij zich vast aan de wetenschap dat God het beter wist dan hijzelf.

Net als Job moeten wij soms ook kiezen tussen het kijken naar onze gevoelens of het leunen op de feiten van Gods Woord, waarin ons beloofd wordt dat Hij ons nimmer zal verlaten en ons dwars door de storm toch weer naar de groene weiden zal leiden.

Gevoelens kunnen zo onstabiel zijn als de golven van de zee of het zand dat verstuift. Maar Gods Woord is anders. Die feiten zijn zo zeker als de Rots der Tijden; Jezus Christus zelf, die was, is en voor altijd Dezelfde blijft.

 Als Zijn dierbare gezicht door duisternis versluierd wordt
rust ik op Zijn onveranderlijke genade.
In elke zware stormachtige nacht
houdt mijn anker in de woelige baren.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier