Over geduld

Ik heb u vernederd maar ik zal u niet langer straffen -Nahum 1:12

Soms, op momenten van ontmoediging, lijkt het haast alsof er nooit een einde komt aan onze aardse beproevingen. Maar dat is niet zo. Er komt aan iedere beproeving altijd een einde. God stuurt ze maar neemt ze ook weer weg. Als we soms zuchten en ontredderd om ons heen kijken en bijna zover zijn dat we het bijltje er maar liever bij neergooien, leert God ons iets over geduld.

Laten we rustig afwachten en geduldig de wil van God verdragen, totdat Hij weet dat Zijn plannen in ons verwezenlijkt worden en vindt dat het genoeg is. Onze Vader neemt de beproeving altijd weer weg als Zijn hemelse doel bereikt is. Als de beproeving ons gestuurd is als een test, waardoor God uiteindelijk verheerlijkt wordt zal er een einde aan komen. Hij vraagt echter van ons om in Hem te blijven geloven en Hem te prijzen.

We zouden toch niet willen dat Hij de beproeving wegneemt zonder dat wij er iets door geleerd hebben? Dan hebben we wel de pijn en de frustratie, maar worden we er uiteindelijk geen cent beter van. Wie weet hoe snel de woeste golven weer tot bedaren komen om plaats te maken voor een zee van stralend glas, waar vogels rustig op rond kunnen dobberen?

Nadat het kaf uit het koren is geslagen wordt de dorsvlegel opgehangen en ligt de tarwe veilig in de graanschuur. Voordat je het weet ben je net zo blij als je nu verdrietig bent.

Voor de Heer is het niet moeilijk om een nacht in een dag te veranderen. Hij, die de wolken stuurt kan gemakkelijk de lucht weer laten opklaren. Laten we de moed erin houden. Later zullen we er blij om zijn dat we het niet opgegeven hebben. Laten we bij voorbaat Halleluja zingen.

Naar een artikel van C.H. Spurgeon

***

De wijngaardenier is niet altijd aan het snoeien. Beproevingen zijn maar tijdelijk. Stormen gaan voorbij.

Verdriet in de nacht klaart op bij het ochtendgloren. Het feit dat we beproevingen moeten ondergaan laat zien dat er iets kostbaars in ons zit dat de Heer naar boven wil laten komen, anders zou Hij niet zoveel tijd aan ons besteden. Hij zou ons niet testen als Hij het goud niet zag dat ergens in de ruwe steen verborgen zit. Hij wil juist de zuivere schoonheid aan de oppervlakte brengen die tevoorschijn komt door de vuurproef.

Wees geduldig als je moet lijden! Het resultaat zal al onze pijn compenseren als we zien hoe die de glorie zichtbaar maakt.

De zoetste geuren ontstaan doordat de bloemen geperst worden en de mooiste bloemen in de natuur worden hoog in de bergen gevonden. De mooiste beeldhouwwerken zijn het resultaat van zware klappen met de beitel. Maar niets gebeurt dat niet zorgvuldig en voorzichtig gepland is.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier