Opstaan tegen het kwaad

De duivel stond eens peinzend over de velden uit te kijken in een poging nieuwe duivelse plannetjes uit te broeden, toen hij werd opgeschrikt door een harde, puntige steen die hem vol op zijn harde achterhoofd raakte. Woedend draaide de Briesende Leeuw zich om en keek in de felle ogen van een klein jongetje dat zich net klaarmaakte om de volgende steen naar de vijand te slingeren. “Denk je dat je mij ongestraft pijn kunt doen,” bulderde Satan terwijl hij zijn mouwen opstroopte en op het jochie af stapte om hem mores te leren.
Maar het jongetje leek niet bang en zei stoer: “Kom maar op.” Toen draaide hij zich om en schreeuwde luid: “Heer, helpt U mij.” Op dat moment verscheen Jezus van achter een boom. Het jongetje rende op de Heer af en verschool zich achter het gewaad van de Redder, van waar hij naar de vijand bleef gluren.
“Had je wat?” vroeg Jezus aan Satan. Satan keek de Heer onzeker aan, knarste zijn tanden en liet toen zijn gebalde vuisten zakken. “Het is niks,” gromde hij. “Gewoon een vergissing. Dat is alles.”

Gods Woord geeft ons duidelijke instructies over hoe we onze problemen, en dan in het bijzonder onze geestelijke problemen vaak geïnspireerd door Gods grote vijand, te lijf moeten gaan. De apostel Jakobus schrijft: “Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u.” *

Het vraagt moed om ons met hand en tand te verzetten tegen de invloed van Satan, maar om succesvol te zijn in het overwinnen van tegenstand is meer nodig dan moed alleen. Jakobus schrijft dat we ons allereerst moeten onderwerpen aan God en ook daadwerkelijk dichter naar Hem toe moeten gaan. Maar dan, als wij dicht bij God zijn en wij Zijn zegening op onze levens voelen, kunnen we in actie komen.

En dat is nodig ook, want de wereld neemt het niet zou nauw met de geboden van God. In Psalm 36 lezen we dat de goddeloze zelfs in zijn bed niet anders doet dan het bedenken van het kwaad en zich openstelt voor alles wat slecht is.

En er is geen plaats in de geest waar het kwaad en het licht van God vreedzaam samenleven. Wij zijn óf in Gods wil, óf we zijn het niet. Als we niet gehoorzaam zijn aan Zijn woord zijn we eenvoudigweg ongehoorzaam. En om ons te verzetten tegen het kwaad hoeven we geen grote, machtige Christenen te zijn. Ook dat kleine jongetje uit de bovenstaande anekdote kon de vijand behoorlijk wat schade berokkenen.

Oswald Chambers schrijft hierover: “Als wij er voor kiezen om God te gehoorzamen stelt onze Hemelse Vader ons de verste ster en de kleinste zandkorrel ter beschikking.” De wetenschap dat wij de hemel zullen beërven zou ons moeten inspireren hier zo dicht mogelijk bij God te leven en te allen tijde klaar zijn om op te staan tegen de invloed van het duister, zowel in ons persoonlijk leven als in ons openbare leven. En dat laatste niet als een soort zelfbenoemde Bijbelse politieman, maar als iemand met de liefde van Jezus die begaan is met de mensen om hem heen. Henry Ward Beecher had gelijk toen hij zei: Mededogen geneest heel wat meer zonden en doet de wereld meer goed dan hel en verdoemenis.”

Jimi Partington, een deskundige op het gebied van de grote witte haai, heeft verrassend advies over wat je moet doen in het geval dat je oog in oog komt te staan (zwemmen) met een hongerige, bloeddorstige haai. “Vecht terug. Als je door een haai wordt aangevallen moet je die er van overtuigen dat jij niet tot zijn normale ontbijt behoort. Het ergste wat je kunt doen is wegzwemmen. Door weg te zwemmen vertel je de haai dat jij inderdaad een normale prooi bent en er dus iets te halen valt. Je moet de haai dus letterlijk recht in de ogen kijken en hem er van langs geven. Val zijn ogen en kieuwen aan, want dat zijn zwakke punten, of timmer zo hard als je kunt op zijn neus. Daar is dat beest niet van gediend. Straal vertrouwen uit en laat de haai zien dat er bij jou niets te halen valt. In bijna alle gevallen schrikt het beest zo dat hij snel een veilig heenkomen zoekt.,”

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier