Op God kun je rekenen!

Zowel angst als geloof zeilen regelmatig de haven van onze gedachten binnen, maar alleen geloof zou het anker mogen laten zakken, want alleen op God kun je bouwen. Zijn trouw staat buiten kijf en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Een klein jochie in een afgelegen dorpje in de Afrikaanse jungle lag eens met grote koorts in de hut van zijn ouders. Hij was heel erg ziek; eigenlijk meer dood dan levend.

Er was een dokter in het dorp, een oude missionaris die al jaren in Afrika werkte en die deed wat hij kon om dat kereltje te helpen, maar wat hij echt nodig had was onmogelijk te krijgen. Hij had ijs nodig en hoe kom je in het midden van tropisch Afrika aan ijs? De moeder van de zieke jongen gaf het echter niet op.
“U zegt dat we ijs nodig hebben? Laten we daar dan voor bidden. U zegt zelf dat God onze gebeden verhoort!”

De missionaris had het er moeilijk mee. Natuurlijk had hij vaak gepreekt over Gods trouw in moeilijke tijden. Maar ijs midden in de tropen? Dat was toch wel een uitzonderlijke situatie. De moeder wilde daar echter niet van weten en zei dus eenvoudig: “Vooruit dokter. Laten wij God om ijs vragen.”

De dokter bad een lauw en vaag gebed, maar dat was mamma niet genoeg en na enige tijd onderbrak ze de man en begon ze zelf te bidden: “God, de dokter zegt dat er ijs nodig is. Dat is voor U een peuleschil. Ik vraag U nu om ons ijs te geven, ook al zitten we midden in de jungle! Ik geloof in Uw beloften.”
Ze was nog niet klaar met bidden of de lucht betrok en donkere stormwolken pakten zich samen. In een mum van tijd brak er een enorme storm los. Het hagelde. Grote hagelstenen, zo groot als knikkers rolden over de droge grond. Overal rondom hen lag ijs. “God is groot,” jubelde de vrouw terwijl de dokter zijn ogen nauwelijks kon geloven. De storm was plaatselijk en de oogst werd er niet door vernietigd. En de zieke jongen? Die genas volledig en vertelde waar hij maar kwam over het wonder van zijn genezing.
IJs in de jungle? Voor God is niets te moeilijk en Zijn trouw kent geen grenzen.

Het is weleens goed om er echt even bij stil te staan. Om er over na te denken en het goed tot ons te laten doordringen. God houdt van ons en wil niets liever dan met ons communiceren. Je hoort het zo vaak dat het haast gewoon wordt. Natuurlijk houdt God van ons. Dat weten we toch allemaal.

Maar zo gewoon is dat niet. Dat de schepper van het leven om ons geeft en wij een plaats in Zijn hart hebben. Wat een visie en wat een vreugde. Wat is er kostbaarder dan dat?

En omdat Hij van ons houdt is er niets dat Hij niet belangrijk vindt. Elke gebeurtenis, elke last en elke gedachte omringt Hij met Zijn zorg. Jij behoort Hem toe. Je bent Zijn kind en God zorgt voor je. Blijf dus ook dicht bij Hem.

In de Bijbel kunnen we zelfs lezen: Zelfs als wij geen geloof meer hebben, blijft Hij ons trouw. Hij kan ons niet verstoten, omdat wij een deel van Hem zijn; Hij zal altijd doen wat Hij beloofd heeft. (2 Timotheüs 2:13)

Ergens anders staat geschreven: God zal het goede werk dat Hij onder u begonnen is ook voltooien. (Filippenzen 1:6)

Gebed
Heer, U leidt ons zo trouw door de velden van deze wereld. De plaatsen waar wij met U doorheen trekken zijn vaak zo prachtig en wonderlijk. Zelfs als wij soms door een diep dal lijken te gaan zijn wij veilig en geborgen, want U staat naast ons. U zorgt zelfs voor de kleinste dingen in ons leven. Niets is U teveel. Helpt U ons dan ook om Uw liefde in ons dagelijks leven te herkennen en onze ogen voor Uw wonderen geopend te hebben.

Heer U bent zo goed voor ons en laat ons niet vallen. Zelfs als wij ons soms boos en onbegrepen in een hoekje vol zelfmedelijden terugtrekken of een ander er hooghartig van langs geven omdat wij weer even vergeten zijn hoe klein we zelf wel niet zijn, omringt U ons met Uw genade en liefde en geeft U ons een nieuwe kans. Op U kunnen wij bouwen, want U bent de rots. Dank U Heer voor Uw trouw.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier