Niets dan klagen

Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 2 Corinthiërs 10:5

Het verhaal gaat dat er eens een man was die graag monnik wilde worden. “Ik wil God als monnik dienen,” zei hij tegen de abt toen die hem vroeg waarom hij het klooster in wilde gaan. “Dat lijkt me geweldig.”

“Dat is niet gemakkelijk,” antwoordde de abt. “Het leven hier is streng en zwaar en er zijn niet veel mensen die het aan kunnen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de regel dat je ieder jaar maar twee woorden mag spreken.”
“Geen probleem,” antwoordde de man. “Lijkt me geweldig. Ik ben er klaar voor.”

En zo ging het eerste jaar voorbij en kwam de dag dat de nieuwe monnik zijn twee woorden mocht zeggen. “Slecht bed,” mompelde hij en zo ging hij zijn tweede jaar in. Toen zijn tweede jaar er op zat en hij weer twee woorden mocht spreken zei hij wrevelig: “Slecht eten.” Na zijn derde jaar zei hij met een gezicht als een oorwurm: “Niet gezellig.” En toen, nadat zijn vierde jaar er op zat strompelde hij op zijn sandalen het kantoor van de abt binnen en sprak hij: “Ik stop.” De abt knikte begrijpend en zei eenvoudig: “Ik zie aan je dat je geen vreugde beleeft aan dit leven. Da’s ook geen wonder. Je hebt al die jaren niets anders gedaan dan klagen.”

***

Wij vergeten wel eens hoe belangrijk het is dat wij onze gedachten vullen met geloofs-opbouwende, sterke gedachten. Angst, twijfel, onzekerheid… Ze hebben allemaal een stem en als wij ze plaats geven in onze gedachten, groeien ze op als onaangename distels in onze innerlijke wereld.

God belooft ons vrede en vreugde door een verandering in onze denkwereld. “U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.” * Dat is een strijd, maar een gevecht dat meer dan de moeite waard is. God geeft ons de genade en heeft ons Zijn aanwezigheid beloofd, maar om ook werkelijk de vruchten te plukken van een gezond geestelijk leven dat vrede en geloof uitstraalt, is het nodig dat wij ons meer en meer tot God keren en niet iedere gedachte die bij ons binnen komt vrij spel geven. Ook al zijn we kinderen van God, wil dat niet zeggen dat wij automatisch alleen maar mooie en zuivere gedachten koesteren. Als wij de poort wijd open zetten en alles binnen laten wat onze aandacht trekt of wat de wereld ons vertelt, worden onze gedachten al snel een vreemde mengelmoes van ideeën, opinies en bedenkelijke waarden die het licht van God beletten om door ons heen te stralen.

Maar hoe bescherm je jezelf dan tegen de verkeerde invloeden? Vaak sluipen ze haast ongemerkt ons leven binnen. Paulus heeft advies. Die zei: “Bid zonder ophouden.”

Eigenlijk zouden we voortdurend met Jezus moeten praten over alles wat ons bezighoudt. Iedere gedachte kan worden omgevormd tot een gesprek met onze Redder. Bidden is tenslotte niet alleen maar iets wat je op je knieën in stille afzondering doet, maar veelal een voortdurende, levende communicatie met de Heer die ons liefheeft. Koning David zei eigenlijk hetzelfde toen hij bad: Ik bid U, Here, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar uw wil mag zijn. Wat een voorrecht om je gedachten op deze manier te kunnen gebruiken. Tap dus uit de hemelse bron van gedachtenkracht.

*Romeinen 12:2
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier