Liefde is de kroon

Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen.
Filippenzen 1:9

Het verhaal gaat dat toen de apostel Johannes vlak voor zijn dood voor de laatste keer naar de gemeente van de gelovigen werd gedragen, hij zijn zwakke handen ophief en zei: “Een ding heb ik u nog te zeggen… Kinderen, heb elkander lief.” Deze woorden weerklinken vandaag de dag nog steeds over de hele wereld en hebben niets van hun kracht verloren. De liefde staat boven alles zoals Paulus het zo mooi beschrijft in 1 Corinthiërs 13.  “Er zijn drie dingen die blijven bestaan: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.”

Kostbaarder en belangrijker zelfs dan het geloof is de hemelse liefde. Zonder liefde zal ook het geloof uiteindelijk verdorren. Laat deze woorden goed op je inwerken en neem de waarschuwing  ter harte. Er zijn oprechte werkers van God die na verloop van tijd toch hun kracht en genezende invloed op een armlastige wereld verloren hebben omdat zij niet langer leefden in de geest van liefde. Liefde is altijd de kroon op een zuiver christelijk karakter.

Liefde heeft duizend schakeringen en haar heerlijkheid straalt in het bijzonder op de fijngevoeligste momenten in ons leven en neemt vaak de meest onverwachte vormen aan. Ga daarom de uitdagingen op je levenspad tegemoet in de overtuiging dat iedere nieuwe ervaring slechts een les is in de leerschool van de liefde.

Probeer dus niet om de leraren uit die school te verdrijven en je ogen voor hen te sluiten. Integendeel, als wij ze verwelkomen in geloof en open staan voor wat ze ons te bieden hebben gaan zij snel voorbij en laten ze ons rijker achter. Als bergen kunnen worden verwijderd door geloof, is er dan minder kracht in de liefde?

De immense ijzeren helften van de boog aan weerszijden van een reusachtige brug waren voltooid; langzaam en gestadig waren zij uitgebouwd; alles wat nu nog moest gebeuren was het laatste klinkwerk in het midden van de machtige boog om de helften aan elkaar te bevestigen.  Maar op de dag dat dit moest gebeuren was het kil en koud waardoor het metaal wat kromp en het was niet mogelijk om een passende verbinding te maken. Er werden zelfs vuren gemaakt om zo de koude te bestrijden, maar wat de werkers ook probeerden, het lukte gewoon niet om de stukken op een veilige manier aan elkaar te passen. Maar de volgende dag ging het beter. De zon straalde warm, het ijzer zette uit en de verschillende gaten lagen precies tegenover elkaar en toen konden de bouten eenvoudig bevestigd worden. Het werk werd eenvoudig voltooid.
Door haar banden maakt de liefde anderen vrij.

Uit: Streams in the Desert

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier