Laat Hem toch spelen

God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u Hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat Hij van u vraagt. Zo bereikt Hij zijn doel. -Filippenzen 2:13

De componist Mendelssohn bracht eens een bezoek aan Freiburg, waar een beroemd kerkorgel stond. De oude koster, die niet wist wie Mendelssohn was, weigerde hem toestemming om het prachtige instrument te bespelen. Mendelssohn hield echter aan en uiteindelijk gaf de koster hem schoorvoetend toestemming om dan maar een paar noten te spelen. Mendelssohn nam plaats en weldra klonk de prachtigste muziek door de kerk die daar ooit ten gehore was gebracht. De koster stond als aan de grond genageld. Hij kwam naast de muzikant staan en vroeg hem naar zijn naam. Toen hij vernam met wie hij te maken had was hij volkomen vernederd en kon hij zichzelf wel voor het hoofd slaan. “En ik weigerde u toestemming om op mijn orgel te spelen!”

En zo is dat ook met het kerkorgel van ons leven. Er staat iemand naast ons die ons vraagt of wij ons leven aan Hem willen toevertrouwen zodat Hij het kan bespelen. Vaak weigeren wij Hem toegang terwijl Hij, als wij ons aan Hem zouden overgeven, de prachtigste hemelse muziek uit onze zielen zou kunnen voortbrengen.

In de epistels van de Bijbel wordt ons niet gezegd op de Heilige Geest te wachten, maar om “in de Geest te wandelen.” Er wordt ons gezegd dat we “met de Geest gevuld” moeten worden, de Heilige Geest in ons niet te weerstaan, niet te kwetsen, en het vuur dat de Heilige Geest in ons hart heeft ontstoken niet te doven. Helaas doen we dat vaak toch doordat we onze eigen gedachten en ideeën najagen en misschien is dat wel de oorzaak van zoveel teleurstelling en verslagenheid in de levens van Christenen. Op de een of andere manier stellen wij perken aan Zijn Geest, zodat Hij geen bezit van ons kan nemen op de manier dat Hij dat zo graag zou willen doen.

We zeggen: “Uw wil geschiede,” maar de rest van ons gebed vullen met voorstellen aan God hoe Zijn wil voor ons er uit moet zien. Willen wij Zijn wil wel echt in ons leven? Alleen als wij in eerbied en vertrouwen bij God neerknielen en stil naar Hem luisteren kan Hij ons bij de hand nemen en ons naar de prachtige groene velden naast de stille wateren leiden, waar we in spontane aanbidding zeggen: “Hoe liefdevol is mijn God.”

Naar een artikel van F.C. Gibson
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier