In het begin…

 “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”
Genesis 1:1

Voordat er een Melkweg was – was God er.

Voordat er sterrenstelsels, zonnestelsels en sterrenbeelden waren – was God er.

Voordat Mercurius, Venus en Mars in hun baan waren gezet – was God er.

Voordat de Poolster boven de Noordpool stond – was God er.

Voordat Saturnus zijn ringen had was God er; helemaal alleen, volmaakt en tevreden, en glorieus in Zijn eenzame bestaan als de eeuwige IK BEN.

Voordat er een zon, een maan of een aarde was; voordat er gras was om het veld te bekleden en bloemen om het te versieren, voordat de bergen werden voortgebracht en de zee de diepten vulde, voordat de adelaar door de lucht zweefde en de vis door de zee zwom;

Voordat engelen, duivels en mensen bestonden, was God er.

Als we de dingen goed willen begrijpen, moeten we dus niet bij de mens beginnen maar bij God, want Hij is het begin van alle dingen. Beginnen bij de mens is dwaasheid, want de mens is slechts een schepsel – een voortbrengsel van de Schepper.

 

We moeten teruggaan en beginnen waar de Bijbel begint, en die begint bij God! Gods volk weet, en heeft altijd geweten, wat de geleerden en de ongelovige mens blijft verbijsteren, namelijk dat “God in den beginne de hemelen en de aarde schiep”. Door het geloof begrijpen Gods mensen het mysterie van de schepping.

Ik vraag je dan: “Waarom zijn we hier? Wat is ons doel? Wat is Gods doel?” Kunnen we het antwoord op deze vragen wel weten? Natuurlijk.

De vierentwintig oudsten die rond Gods troon in de hemel zitten, geven ons het antwoord in Openbaring 4:10-11: “De vierentwintig oudsten vallen neer voor Hem die op de troon zit en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en werpen hun kronen voor de troon, zeggende: U bent het waard, Heer, om heerlijkheid en eer en macht te ontvangen; want U hebt alle dingen geschapen, en voor Uw welbehagen bestaan ze en zijn ze geschapen!”

Jij, ik, engelen, dieren, planten, rotsen en alle andere dingen bestaan en zijn geschapen met één reden – het behagen van de Schepper. We zijn geschapen volgens Zijn wil en doel, voor Zijn plezier en glorie. God heeft de hemel en de aarde niet willekeurig geschapen. Hij schiep ze om het toneel te zijn waarop Hij Zijn eeuwige doel van genade zou uitvoeren en alle wonderen van Zijn goedheid en genade aan Zijn uitverkorenen zou openbaren. Het is op het toneel van de tijd dat God Zijn eeuwige doel toont en Zijn glorie laat zien in de verlossing van uitverkoren zondaars. Hij schiep deze wereld voor de verlossing van Zijn volk, zodat zij door Zijn almachtige genade van hun zonde hersteld zouden worden.

Naar een artikel van Frank Hall
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier