Gods boek van de natuur

Vraag het de dieren, ze zullen het je zeggen, de vogels kunnen het uitleggen; spreek tot de aarde, zij zal het je leren, de vissen vertellen het; allemaal weten ze het: zo handelt God. Alle leven is in zijn hand, elk wezen dankt aan Hem zijn adem. Job 12:7-10

***

Het meest overtuigende bewijs dat er een Schepper is, is de zichtbare wereld om ons heen. De beroemde wetenschapper Dr. Robert A.Millikan, die eens de Nobelprijs voor natuurkunde won, was overtuigd van de aanwezigheid van God de Schepper, maar dit werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Een journalist nam hem tijdens een interview eens onder vuur en vroeg hem:

“Dokter Millikan, u bent zonder twijfel een van de slimste mensen op aarde en een geweldige wetenschapper.

Toch heb ik praatjes gehoord waarin wordt beweerd dat u nog steeds vasthoudt aan dat lang achterhaalde bijgeloof dat deze aarde door God is geschapen. Klopt dat?”

Millikan dacht even na en pakte toen een prachtig gouden zak-horloge uit zijn vestzakje en zei: “Net zo goed als dit ingewikkelde horloge niet zomaar uit het niets is ontstaan, maar er iemand was die dit heeft gemaakt, zo zit er ook achter dit ingewikkelde universum een Schepper. God? Ja, daar geloof ik vast in.”

***

De Bijbel, de basis van drie grote godsdiensten op deze aarde, is duidelijk: “Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.”
(Romeinen 1:20)

***

Gods curriculum vitae is goed te lezen in de dingen die je om je heen ziet. De zee, de bergen, de bomen en de bloemen…alles schreeuwt dat er een God is.

De atheïst Richard Dawkins heeft daar zo zijn eigen mening over. Nadat hij in vele debatten in de hoek was gedrukt omdat hij geen goede verklaring kon geven waarom de wereld zo prachtig in elkaar zit als alles toevallig en uit het niets is ontstaan, besloot hij een nieuwe koers te varen en veranderde hij de definitie van het woord biologie. “Biologie,” aldus Dawkins nu, “is de studie van verschrikkelijk gecompliceerde dingen die je het idee geven dat ze geschapen zijn, maar die dat helemaal niet zijn…”

Romeinen 1:22 stelt: “Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas.” Niemand is zo blind als de mens die weigert te kijken.
Ray Comfort

***

Sommige mensen lezen heel veel boeken om God beter te begrijpen. Maar er is een enorm groot boek dat voor iedereen klaar staat. Dat is het boek van de schepping. Kijk om je heen. Kijk naar boven en lees het boek van God. Dat boek is niet geschreven met pen en inkt, maar toont je in vloeiende hoofdstukken de schepping. Wat heb je nog meer nodig dan dat?

***

De hemel en de aarde schreeuwen het uit: “God heeft me gemaakt.
Augustinus

***

Als toevallige en natuurlijke evolutie de oorzaak is van ons leven en dit universum, dan zouden we er niet van uit mogen gaan dat alle natuurwetten, waar onze wetenschap op is gefundeerd, in de toekomst nog precies zo werken als gisteren. En waarom zou alles eigenlijk precies hetzelfde werken in de verre uithoeken van ons universum? Waarom zou dit universum zich ordelijk moeten gedragen en volgens vaste patronen en wetten, als er geen reden en richting is? Waar komt de orde in het universum toch vandaan?

Het antwoord ligt voor de hand.

We leven in een geordend universum omdat er een geordende Schepper aan het werk is waardoor alles precies zo draait als het draaien moet. De Bijbel stelt, dat ofschoon er in de wereld zelf van alles verandert, God zelf nooit verandert en zijn wetten dus ook niet. Daarom weten we met zekerheid dat morgen dezelfde principes en wetten gelden als vandaag en het ook gisteren dezelfde wetten waren.

De wetenschap is gebouwd op de zekerheid dat deze wetten nooit veranderen. Maar als alles toevallig is, zonder plan, doel of reden, is er toch geen enkele reden om aan te nemen dat alles morgen nog hetzelfde is? En toch zijn ook de wetenschappers er van overtuigd dat die wetten nooit veranderen…
Answers in Genesis

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier