In alles…

Hij zal in alles voor u zorgen. (Psalm 37:5)

De Christelijke schrijver van de Kronieken van Narnia, C.S. Lewis, werd eens gevraagd wat hij nu dacht over het gebed, nadat hij gehoord had dat zijn vrouw kanker had.
“Gebed schijnt toch niet altijd te werken,” zei de man.
C.S. Lewis antwoordde: “Ik bid omdat ik mijzelf niet kan helpen. Ik bid omdat ik hulpeloos ben. Ik bid omdat het gewoon uit me vloeit. Ik bid niet omdat ik op die manier God kan veranderen, maar omdat het gebed mij verandert.”
Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem.

God kent onze noden al. Die is niet geschokt en verbaasd als je Hem over een onverwacht probleem vertelt. Hij wist al lang dat die moeilijkheid op je weg zou komen. Daarom is het gebed voor onszelf van het allergrootste belang. Het is de manier waarop wij ons dicht tegen God aan kunnen vlijen en wij ons mogen warmen aan Zijn liefdevolle aanwezigheid.

Juist Zijn aanwezigheid geeft ons moed en hoop, ook al is onze levensweg niet altijd even duidelijk. Als wij ons verder slepen, zonder de tijd te nemen om met Hem over alles te praten, dragen wij de lasten zelf en daar zijn we niet voor gemaakt.
Alles wat belangrijk voor ons is, is ook voor Hem van groot belang. Als we Hem onze zorgen toevertrouwen, of het nu om een dierbare van ons gaat die geen vertrouwen meer lijkt te hebben en lacht om het geloof, of om een verdrietig voorval, een probleem of een fysieke nood, Hij hoort ons aan en gaat aan de slag. Maar Hij wil dat wij er met Hem over praten. Hij verlangt er naar om samen met ons aan de stille wateren te zitten en ons de richting te laten zien waarvan Hij weet dat die het beste is.

“Hij zal voor u zorgen.”
Wanneer? Nu. We zijn geneigd onze verwachtingen over Zijn hulp op de lange baan te schuiven maar we moeten ons gedragen op een manier die laat zien dat we vertrouwen dat Hij al aan het werk is. We moeten Hem prijzen omdat we zeker weten dat Hij ons zal leiden en ons zal helpen.
Het is juist die houding van vertrouwen en verwachting die de Heilige Geest in staat stelt om te werken aan datgene dat wij Hem toevertrouwd hebben. Vertrouwen geeft de situatie aan God en legt alles in Zijn handen. Als we vertrouwen besluiten we om het zelf niet aan te pakken en ontstaat er rust. Hij zorgt er voor!

Daarom heeft ons gemopper en geklaag het tegenovergestelde effect. Mopperen laat zien dat we niet vertrouwen dat God ons zal helpen en vinden dat wij het zelf beter zouden doen. Door te mopperen sluiten we de pijpleiding naar de hemel af waar de Geest Zijn liefdevolle antwoorden en wonderen naar ons toe wil sluizen. Een menselijk euvel, en we krijgen daar allemaal mee te maken, maar dat maakt het niet minder waar.

Laten we troost putten uit die prachtige woorden die God zo graag met ons wil communiceren en laten we God vragen ons te helpen om Hem waarlijk te vertrouwen zodat we niet proberen om zelf overal aan te prutsen. Wat een verlichting dat God leeft en voor ons aan het werk is.
“Hij zal in alles voor u zorgen.” Ons geloof wordt regelmatig op de proef gesteld, maar dat geeft niets. Daar wordt het alleen maar echter en sterker door. Hij heeft het ons beloofd en Hij zal ons niet in de steek laten. Hij zal in alles voor ons zorgen en Zijn Woord staat vast!

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier