Ik hou de boel wel in de gaten

Meer dan duizend jaar geleden zou er eens een koning zijn geweest die als wijze heerser ijverig werkte om het leven van zijn onderdanen te verbeteren. Maar zoals vaak het geval is, werd hij omringd door mensen die probeerden via hem invloed en bekendheid te verwerven en zo hun eigen levens te verbeteren. Ze bestookten hem voortdurend met vleierij en huichelachtige praatjes en de koning, die wel begreep waar het hen om te doen was, werd doodmoe van hun gepraat en gekonkel. Vastbesloten om er een einde aan te maken, liet hij zijn troon verplaatsen naar het strand en beval hij zijn hovelingen voor hem bij de troon te gaan staan.

“En nu,” aldus de koning, “wil ik dat jullie er voor zorgen dat de vloed niet bij mijn troon komt maar netjes op een afstand blijft.” Dat lukte natuurlijk niet en al snel stonden de hovelingen en de troon in het water, omringd door de bruisende golven. Toen stond de koning op van zijn troon en zei: “Laat alle mensen weten hoe leeg en waardeloos de macht van de koning is. Alle voorspoed komt van God die ook door de zee gehoorzaamd wordt en alleen Hij is het waard om geëerd en geprezen te worden.”

***

Zonder God kan de mens niets. Jezus beaamde dat, toen Hij zei: “Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven.” -Johannes 15:4

Helaas ligt onze menselijke trots diep verankerd in onze harten en het is een hele klus voor God om ons om te vormen en zo te kneden dat wij in staat zijn de liefde van God ook werkelijk oprecht uit te stralen.

 

Zo vroeg iemand eens aan een nogal zelfingenomen Christen: “Zoals jij praat, heb ik het idee dat God op vakantie is gegaan en Hij aan jou heeft gevraagd de boel voor Hem in de gaten te houden.” Wat de man daar op te zeggen had is niet bekend, maar een grom en een grauw liggen meer voor de hand dan Christelijke blijdschap en zachtmoedigheid.

Als onze ballon van opgeblazen trots zo nu en dan wordt doorgeprikt met een nietige, hemelse naald is de klap vaak tot ver in de omtrek te horen. Het breekproces dat God gebruikt om onze hoogmoed langzaam te verbrokkelen en ons duidelijk te maken wie er werkelijk de lakens uitdeelt is dan ook voor niemand makkelijk. Maar het siert ons als wij bereid zijn om onze levens door God te laten doorlichten en Hem toe te staan tot in de diepste uithoeken van ons hart door te dringen zonder de deur voor Hem dicht te gooien.

Toegeven aan ons menselijke verlangen om de beste te zijn, waarbij we voor onszelf een soort puntensysteem hanteren om Gods gunst te verdienen is tenslotte heel wat makkelijker dan het ontwikkelen van de vrucht van de Heilige Geest, die ons keer op keer wijst op ons onvermogen om lief te hebben uit een puur hart. Maar gelukkig zijn we in de liefhebbende handen van onze Vader, die heeft beloofd dat Hij het werk dat Hij begonnen is ook zal afmaken. Daar hebben wij een heel leven voor gekregen en als we dat echt geloven begrijpen we beter waarom de dingen soms niet zo gaan als wij graag zouden willen.

Houd je liever vast aan God en laat Zijn liefde stralen over de akkers van je gebroken hart.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier