Hoe ver slaat onze slinger uit?

Toen ik laatst in een klokkenwinkel stond viel mijn oog op een prachtige oude  koekoeksklok met een grote koperen slinger die netjes gelijkmatig heen en weer zwaaide. Wat een prachtige illustratie van het geloof. Zo’n slinger zwaait net zo ver uit als de kracht die er aan gegeven wordt. Als er een klein zetje aan gegeven wordt zwaait hij ook een klein stukje uit. Als de slinger met een grotere kracht in werking wordt gezet zwaait hij ook een stuk verder door. Maar de slinger

zal nooit verder uitzwaaien dan de kracht die er in het begin aan werd gegeven. Hoe krachtig is ons geloofsleven?

Zo zijn er momenten dat ons geloof op een laag pitje staat. Wij bidden wel, en ergens in de verre uithoeken van ons bewustzijn hebben we nog wel een plaatsje  voor God ingeruimd, maar in realiteit doet het ons niet zoveel. De dagelijkse  beslommeringen of de zorgen van ons leven hebben ons in hun greep en het echte vuur van ons geloof is grotendeels verdwenen. Stiekem hopen wij dat de slinger van ons geloof op miraculeuze wijze doorslaat tot in de diepste uithoeken van de hemel en ons, ondanks onze lauwe houding, rijkdom en vreugde zal brengen. Onmogelijk.

De Bijbel beaamt het in Jakobus 4:8. Daar staat: “Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u.” Hoe groter God voor ons is, des te groter wordt ook onze beleving. Behandel en beleef je God met respect, liefde en oprechte aanbidding?

Dan slaat ook de slinger een stuk verder uit en groeit je begrip van God. Je ontdekt Hem in alles wat er om je heen gebeurt en je leven wordt een avontuur van geloof.

Iemand zei eens spottend tegen een dominee: “Ik heb een relatie met God zonder Jezus. Het is kortzichtig om te denken dat je Jezus nodig hebt.” Dat hoor je vaak. Wat moet je daar op antwoorden?

“Geloof je ook dat God al je zonden vergeeft? vroeg de dominee.

“Natuurlijk. God vergeeft mij alles.”

De dominee keek de man aandachtig aan en vroeg toen: “En wat kostte het God om jou je zonden te vergeven?“

Wat het Hem kostte? Nou niets natuurlijk.”

“Niets?” antwoordde de dominee. “Dat zeg je omdat je God niet kent. Jouw geloofsslinger zwaait nauwelijks uit. Volgens jou kostte het God niets om je te vergeven. Het kruis zegt je niets, het lijdensverhaal zegt je niets, en het begrip van zonde ook niet. Er is dus ook geen beleving, geen besef wat vergeving werkelijk betekent en er is geen sprake van een relatie. Met andere woorden; je weet wel dat er een God is, maar je kent Hem niet.”

Jezus zei: “Ik ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, kennen Hem.” (Mattheüs 11:27) Het is heel wat anders om iemand te kennen dan om over iemand te weten. Jezus zei dan ook niet dat mensen niet heel veel kunnen weten over God zonder in Hem te geloven en dat je niet slim of wijs kunt zijn zonder Hem en je zonder Hem niet kunt inzetten voor een ander. Maar Hem kennen is een heel ander verhaal. Als je Hem niet kent is een relatie onmogelijk. Pas als die slinger ver uitslaat naar God, wordt God je dierbaar. Alleen dan ervaar je Zijn liefde en is je relatie met God niet langer verstandelijk maar wordt het de steun en toeverlaat in je leven.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier