Hij geeft ons kwijtschelding!

Voel jij je ook weleens bezwaard door vergissingen die je in je leven begaan hebt? Word je overvallen door je verleden? Als je daar mee te kampen hebt, denk dan aan de Oppepper van deze week.

***

Er bestaat een verhaal over Martin Luther, waarin beschreven wordt hoe, toen hij ernstig ziek was, de duivel triomfantelijk grijnzend zijn kamer binnenkwam met een grote perkamenten boekrol onder de arm. De snoodaard rolde het ding uit en dwong Luther er naar te kijken. Voor Luthers ogen stonden al zijn zonden netjes één voor één opgetekend. Al zijn fouten, al zijn gebreken; alles stond er. Het hart zonk hem in de schoenen toen hij alle vreselijke dingen las die hij ooit in zijn leven gedaan had. Maar plotseling kwam de gedachte bij hem op dat er iets ontbrak. Hij riep hardop: “Eén ding ben je vergeten, ellendeling. Het is allemaal waar wat er staat, maar toch ben je iets vergeten: ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde.’ Daarom heb je hier niets te zoeken!” Op het moment dat Luther de woorden sprak verdween de arrogante grijns van het gezicht van de Aanklager van de Gelovigen en zocht hij angstig een goed heenkomen in het duister van de onderwereld.

***

God is de Rechter, Jezus is onze Verdediger en wij zijn de misdadigers. Wij? Misdadigers? Toch wel. Als wij onszelf bekijken in het licht van Gods liefde en Zijn volmaaktheid blijft er niet veel van ons over. Zo stelt de Bijbel dat ieder mens een zondaar is! (Romeinen 3:23)

En waar fouten gemaakt worden, waar de wet overtreden wordt, moeten ook de gevolgen gedragen worden. De duivel is de Aanklager en hij eist de handhaving van de Wet! Hij staat voortdurend klaar om ons te beschuldigen. “God, moet je nou eens kijken! Ze hebben de wet weer overtreden. Er moet ingegrepen worden!” Satan wil jou de strop omdoen! Hij kent geen genade. (Job 1:6-12, Openbaring 12:10b)

Maar Jezus ging voor ons in de verdediging. Natuurlijk moet er een boete worden betaald als de wet is gebroken. Natuurlijk zijn er gevolgen. Maar Jezus betaalde de prijs voor onze kwijtschelding en omdat de prijs is betaald kan God de Rechter ons vrijspreken!

Dus wanneer de duivel God weer eens aan al je zonden en ongerechtigheden herinnert hoef jij enkel maar naar je Verdediger te gaan! (1 Johannes 2:1) De prijs is reeds betaald. De duivel heeft geen voet om op te staan. Jezus hoeft de Vader alleen maar aan te kijken en te zeggen: “Vader, vergeef deze man! Dit is een van Mijn volgelingen Vader, die Mij ontvangen heeft en in Mij gelooft als zijn advocaat, als zijn Verdediger. Hij heeft Mijn verdediging ontvangen, hij heeft Mijn offer geaccepteerd en gelooft dat Ik zijn straf voor hem op Mij genomen heb. Daarom, Heer, kunt U hem een akte van kwijtschelding geven.” Dan geeft God de kwijtschelding en de duivel sluipt weg met de staart tussen de poten, wederom verslagen!

Jij hebt kwijtschelding van God ontvangen, wat je ook gedaan hebt. Je bent vergeven omdat Jezus jouw straf op Zich genomen heeft aan het kruis! “Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:7)

Dat is het enige antwoord dat je nodig hebt.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier