Hij antwoordde met geen woord

Misschien is er geen schouwspel zo verheven en zo indringend als het beeld van de machtige Verlosser die geen woord antwoordde aan de mannen die voor Hem stonden terwijl ze Hem beschimpten en belasterden met onzinnige vragen en beschuldigingen. Met één blik van Zijn goddelijke macht, met één woord van vurige berisping had Hij deze mannen neer kunnen slaan zodat ze kermend van ellende en krimpend van angst voor Hem op de grond zouden vallen, maar dat deed de Verlosser niet. Hij liet ze hun gang gaan en verhinderde hen niet om de ergste dingen te zeggen en te doen, want Hij stond voor hen in de overweldigende kracht van de stilte. Gods heilige, stille lam dat zich gewillig naar de slachtbank liet voeren stond voor hen en antwoordde niet.

Er bestaat een stilte die God voor ons laat werken en die ons vasthoudt in een diepe vrede, ongeacht de ogenschijnlijk verschrikkelijke omstandigheden. Dat is de geheiligde stilte van God die niet zoekt naar eigenbelang of zelfbevestiging, die niet leunt op het eigen verstand of koortsachtig zoekt naar de beste uitweg. Het is de stilte die God vertrouwt en die God zelf aanroept om Hem op de wreedheid van het ongeloof te laten antwoorden op Zijn eigen onfeilbare manier.

Kennen wij die stilte wel?
En als wij ons soms in die rust verlustigen, hoe dikwijls verliezen wij die stilte en weerhouden wij God ervan om op te treden omdat wij er uiteindelijk toch voor kiezen onze eigen zaak op ons te nemen?

Laat het niet toe, mijn ziel. Geef God toch de ruimte en laat het ons gebed zijn dat wij God toestaan ons deze stille kracht te geven. Wij buigen ons voor Hem neer zoals een oprecht kind dat wegduikt in de armen van de Almachtige Vader; als een overwonnen strijder, niet langer opstandig, maar vol liefde en eerbied voor de Koning van het licht.

En dan, als de hitte en de strijd van deze aarde voorbij zijn, zullen de mensen zich ons nog herinneren als de boodschappers van de morgendauw, die het zachte licht en de zonneschijn van de eeuwige lente verspreidden en die verfrissing brachten met een hemelse avondbries. Zo zijn wij de kinderen van God, die het Lam van Golgotha volgen en de heilige, hemelse Duif liefhebben.

Naar een artikel van A.B. Simpson

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier