Het was goed

De HERE gaf hun vrede, zoals Hij had beloofd. Niemand kon het tegen hen opnemen; de HERE hielp hen al hun vijanden te verslaan. Alle beloften die de HERE aan het volk Israël had gedaan, werden vervuld.”
Jozua 21:45

Eens zullen ook wij op de heuvels van God staan als we de laatste meters van onze weg hebben afgelegd. Voor ons straalt de geopende poort van de eeuwigheid en achter ons ligt die lange, harde levensweg. Maar voordat we het licht binnen stappen zullen we nog een keer terugkijken. Vanaf die heuvel zullen we elk detail van het pad kunnen zien. In een oogopslag zullen we ook alles zien wat God voor ons gedaan heeft op die ruwe tocht.

Nog een keer aanschouwen we die moeilijke ravijnen en zien we nog die donkere, angstaanjagende dalen vol gevaar die we in een ver verleden doorkruisten. En natuurlijk zien we ook nog eenmaal die prachtige pleisterplaatsen waar God ons langs leidde, met stille wateren en vruchtbare weidegrond. Maar nu we voor de poort van het hiernamaals staan, met die stralende, eeuwige toekomst, zien we alles in het juiste perspectief.

Opeens wordt het ons duidelijk. Nu is het niet langer op geloof, maar zien we het met onze eigen ogen: “Het was goed.” God heeft ons nooit verlaten.

Op elke plaats stond Hij naast ons. Op die dag zullen wij ons bij de Hemelse schare voegen en zullen we het uitzingen van vreugde: “Onze redding komt van onze God, Hij die op de troon zit, en van het Lam.” (Openbaring 7:10) Ja, ook jij zult daar staan als kind van God. Ook al wankel je vandaag en voel jij je onbegrepen en verlaten, toch zul jij het ook op die dag zien en beamen: “Het was goed.” En als je de poort dan bent binnengegaan, zal Jezus zelf bij je neerzitten en zal Hij het boek van je leven met je bespreken. Dan zul je alles ten volle begrijpen. Hoe wonderlijk en onbeschrijflijk mooi en hoe groot is God.

Zijn beloften zijn waarachtig en worden niet verbroken. Nu op geloof, maar dan door het zien. Kun je het zien? Kun je zien hoe jij dan voor Hem neer zult vallen, hoe je het zult uitschreeuwen in vreugdevolle dankbaarheid: “O gezegende Christus. Gij, die mij nooit verlaten hebt, wat bent U goed voor mij geweest. Er bestaat geen grotere liefde dan die van God die ons zo intens liefheeft.” “Alle beloften die de HERE aan het volk Israël had gedaan, werden vervuld.”

-Naar een artikel van A.B. Simpson

Gebed
Dank U Heer, dat U altijd naast mij staat. Zelfs als ik soms de verkeerde kant op loop, houdt U mij toch vast. Dank zij Uw liefde is mijn toekomst verzekerd en veilig. Helpt U mij om U te eren met mijn geloof en vertrouwen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier