Het is zo omdat God het gezegd heeft

De vrijgevochten predikant ging met pensioen en toen hij op het punt stond om met de trein te vertrekken nam een van de ouderlingen afscheid en overhandigde hem een cadeau.

De oude predikant was in zijn nopjes. Een cadeautje, daar hield hij wel van. Hij begon het pakje enthousiast open te maken, maar toen hij zag wat er in zat keek hij verbaasd naar zijn cadeau. Het was slechts de beduimelde kaft van een oude Bijbel. Verder niets.

“Wat heeft dit te betekenen?” vroeg de predikant, in zijn kuif gepikt.

De ouderling keek de man recht in de ogen en zei toen: “Al die jaren heb ik onder uw onderwijs gezeten. U vertelde ons dat dit vers in de Bijbel niet precies opgevat moest worden zoals het er stond, en dat vers ook niet. Het scheppingsverhaal was een fabeltje, het paradijs een zoethoudertje en de Bijbel kan op talloze manieren worden uitgelegd. Sommige passages waren alleen voor de Joden, terwijl andere juist niet voor de Joden waren. Eens dacht ik nog naïef dat de Bijbel het Woord van onze Hemelse Vader was, maar dankzij uw preken weet ik inmiddels beter. Alles waarvan u zei dat het niet zo was zoals het er stond heb ik uit mijn Bijbel gescheurd. En dat was nogal wat. Totdat ik op een dag tot mijn verbazing zag dat ik alles uit mijn Bijbel gescheurd had. Ik had alleen de kaft nog over. Toen dacht ik bij mijzelf: ‘Mijnheer de predikant heeft alles uit mijn Bijbel gehaald. Ik heb niets meer over en mijn geloof is weg. Dan kan ik hem die kaft ook nog wel geven. Goede reis, mijnheer de predikant.”

***

Durven wij God te vertrouwen? Als Jezus zegt dat Hij voor ons zal zorgen en dat wij voor God belangrijker zijn dan de vogeltjes van het veld, waarom zou dat dan niet zo zijn?

Is het misschien omdat we het niet direct kunnen zien met onze fysieke ogen? Of omdat er nogal wat allesweters zijn die beweren dat er niets klopt van het Woord van God en dat je wel erg onderontwikkeld moet zijn om je aan zoiets kinderlijks vast te houden? Maar waarom zou het woord van de wereld zwaarder wegen dan het Woord van God, die de wereld gemaakt heeft? Als God zegt dat Hij voor Zijn kinderen zorgt, dan doet Hij dat. Zijn Woord is genoeg. Niet altijd op de manier die wij in onze eigen onvolmaaktheid voor ogen hebben, en ook niet altijd wanneer wij dat willen, maar antwoorden doet Hij altijd en iedere keer blijkt weer dat Zijn antwoorden onze stoutste verwachtingen ver overtreffen. Dat maakt het geloof zo’n geweldig en kostbaar avontuur.

De evangelist C.H. Spurgeon beschreef het geloof als volgt: “Stel je eens voor dat er een huis in brand staat waar op de derde verdieping een kind het uitschreeuwt van doodsangst. Maar beneden, op de grond, staat een gespierde man klaar met uitgespreide armen. “Spring, mijn lieve kind… Ik vang je op. Ik weet wat ik doe.”

“Geloof,” aldus Spurgeon, “bestaat uit verschillende aspecten. Ten eerste moet je geloven dat er ook voor jou zo’n man klaarstaat. Ten tweede moet je ervan overtuigd zijn dat het een sterke en ervaren man is. Maar de essentie van het geloof is dat je die man daadwerkelijk vertrouwt, zodat je durft te springen.”

Laat die slimme geleerden met hun zelfbedachte doctrines hun gang maar gaan. Die zitten voordat ze het weten weer verstrikt in het web van moeilijkheden en intellectuele twijfels en proberen dan wanhopig om de dingen die ze niet begrijpen, weg te redeneren. En dat terwijl het zo eenvoudig is. Die beloften van God zijn voor ons geschreven, om er iets mee te doen. Die staan vast en zijn betrouwbaar.

“Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de HERE is. Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.”
Psalm 34:8

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier