Geen goede daden?

Je hoort weleens zeggen: “Voor niets gaat de zon op.” Daar wordt dan mee bedoeld dat je in dit leven eigenlijk niets zomaar krijgt en dat je overal je best voor moet doen. Daar zit natuurlijk een hoop waarheid in… tot op zekere hoogte, want er zijn dingen waar je gewoon niet voor kunt werken. Dingen die alleen maar ontvangen kunnen worden en daar gaat de Oppepper deze week over. Een fijne week gewenst.

***

Ik liep eens langs een winkeltje waarvan het etalageraam gewassen werd. Dat was inderdaad wel nodig, want er zaten heel wat vieze vlekken op het glas. De man poetste uit alle macht, maar wat hij ook deed, het raam werd er maar niet schoner op. Er werd een nieuwe emmer met schoon water en ruitenreiniger bij gehaald, maar de vlekken verroerden zich niet en bleven hardnekkig aan de ruit geplakt.

Opeens riep zijn vrouw vanuit de winkel: “Zo lukt je dat nooit. Die troep zit aan de binnenkant!”

Wat een eenvoudige illustratie van het geestelijke leven. Hoeveel mensen proberen niet vol overgave om hun hart te wassen? Zij wassen het met de tranen van spijt. Ze schrobben en boenen het met goede daden en gedachten. Ze doen hun uiterste best. En toch blijft het hart onrustig en is het niet schoon. Het probleem is dat ook hier het vuil van binnen zit. Een mens kan zichzelf van binnen niet schoonmaken. Daar kwam Jezus juist voor. Dat is het plan. Dat is genade.

Het heeft niets met onze goede daden te maken. Gods genade is een geschenk.

Het is de mens eigen om overal voor te werken. In dit leven schijn je alles te moeten verdienen. En ofschoon er niets verkeerd is met hard en eerlijk werk, is het wat God en Zijn liefde voor ons betreft toch een ander verhaal. Gods liefde kan niet verdiend worden. Die wordt ontvangen. Dat is een geschenk. Daarom hebben zoveel mensen moeite met het geloof.

Het idee dat ieder mens; rijk of arm, slim of minder begaafd, blank of zwart, Gods liefde zomaar kan ontvangen zonder daar iets voor te doen, gaat tegen onze menselijke natuur in. Hoe goed we het misschien ook bedoelen, toch zijn onze eigen goede daden niet goed genoeg. Onze eigen kracht schiet tekort. De mens is van nature niet goed genoeg om de hemel te verdienen.

Redding, zoals het wordt genoemd, is dan ook het werk van Gods genade. Het kost niets. Zoals elk geschenk kun je het ontvangen door het aan te nemen. Je kunt er niet voor werken of er voor sparen. Een geschenk is nou eenmaal iets wat je zomaar krijgt, zonder er iets voor te doen. Anders is het geen geschenk, maar loon of een betaling.

In de Bijbel staat geschreven: “Uit genade bent U zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit Uzelf, maar het is het geschenk van God. Niet uit de werken zodat niemand er zichzelf op kan beroemen.“ (Efeziërs 2:8,9)

Maar wat is echte ‘goedheid’ dan? Gods idee over goedheid is anders dan ons menselijke idee. Een rechtvaardig mens in Gods ogen is geen volmaakt mens dat nooit fouten begaat en het kwaad in zichzelf overwonnen denkt te hebben. Een goed mens voor God is een gebroken mens die weet dat hij Gods liefde en kracht nodig heeft. Een mens die zich aan God vasthoudt.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier