Geen andere wereld

Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten.
Ik kom naar jullie toe.

-Johannes 14:18

Eenzaam? Wees niet bang voor de eenzaamheid.

Jezus is er, en Hij komt naar ons toe om te zeggen: “Mijn kind, het is niet de bedoeling dat je de weg door dit leven alleen aflegt. Je staat er niet alleen voor, want Ik ga met je mee en leid je veilig tot aan de hemelpoort toe.”

Als we dit toch eens echt konden begrijpen, en echt zouden leven in de volle overtuiging dat de Herder daadwerkelijk naast ons loopt en ons telkens weer omringt met Zijn waarheid en liefde. Wat een troost zou het ons geven. Je bent geen eenzame pelgrim die alleen zijn weg door de wildernis van dit leven moet ploegen, maar een gezegend mens die door Jezus geleid wordt, dwars door een goddeloze wereld met haar angsten en twijfels; een weg die uiteindelijk eindigt in het hart van God zelf in wat wij vaak ‘de andere wereld’ noemen.

Feitelijk is het niet juist als we het over die ‘andere wereld’ hebben.

De wereld van onze hemelse toekomst en van Gods Koninkrijk is tenslotte geen andere wereld. Alles is Gods wereld, zowel onze huidige wereld als die waar wij het meest naar verlangen.

Wij en onze geliefden gaan niet naar een wereld die volstrekt anders is dan die waar wij vandaag in leven.

 

Het licht van de hemel staat ook vandaag al hoog en helder aan de hemel en straalt met dezelfde genezende en troostrijke kracht als in onze toekomstige wereld.

Wellicht vraag je je af waar dat licht vandaan komt? Dat is het gezicht van Jezus, die ons leerde dat Hij het licht van deze wereld is.

Door onze oprechte dankbaarheid en onze lofprijzing dienen we dat licht, hier op aarde versluierd, maar daar in de hemel in al haar glorie. Jezus is de hemelse hoeksteen, het punt waarop alles draait, nu en in de wereld die komt.

Dus als de tijd is aangebroken waarop ook wij de grote oversteek maken naar het leven aan de andere kant van de diepe rivier des doods, kun je er zeker van zijn dat je je daar direct thuis zult voelen, want wij weten opeens dat wij eindelijk en waarachtig zijn thuisgekomen in dat hemelse leven waar het licht helderder straalt, de vrede ongeëvenaard is en wij omgeven zijn door het besef dat er geen waarheid is die groter is dan Gods liefde en de volledige aanwezigheid van onze Redder en Heer, Jezus Christus.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier