Geboden en zegeningen

“O, dat zij zo’n hart in zich hadden, dat zij Mij zouden vrezen en al Mijn geboden altijd zouden onderhouden, opdat het goed met hen en met hun kinderen zou zijn in eeuwigheid!”
Deuteronomium 5:29

 Geboden? Ik dacht dat het geloof en onze redding niets te maken hadden met onze werken maar dat het een genadegift was van God? Ja, dat is het ook. In Efeziërs 2 lezen we:

“Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door het geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen.”

Wat betreft het volgen van geboden mag het duidelijk zijn dat God, als een goede Vader, wil dat wij de huisregels van Zijn familie goed onderhouden. Zijn geboden wijzen ons de weg naar het leven dat Hij voor ons in gedachten heeft. Het Woord is ons kompas dat altijd naar de hemelse bestemming wijst.

Hoe kunnen wij ons bewust worden van Gods geboden? Door ons geweten, (Romeinen 2:15: Ons geweten en onze gedachten vertellen ons of iets goed of kwaad is) door de meer persoonlijke geboden die God ons geeft door de innerlijke leiding van de Heilige Geest, maar bovenal door het Woord dat Hij ons gegeven heeft. Zijn Woord is altijd de toetssteen voor alles wat we wel en niet moeten doen.

Hoe Gods geboden ook tot ons komen, als we ze gehoorzamen zal het goed met ons gaan. Dat wil niet zeggen zonder moeilijkheden, maar altijd met de verzekering dat de zegen van God op ons rust. Dat is niet zo verwonderlijk. God is immers de ontwerper en schepper van hemel en aarde. Hij weet hoe alles moet gaan, ook al begrijpen we Zijn stappen niet altijd.

Zijn wegen en gedachten zijn oneindig veel wijzer en hoger dan die van ons en door vast te houden aan Zijn Woord tonen we ons geloof en durven we in Hem te rusten. Als we Hem gehoorzamen gaat het goed met ons, zelfs op momenten van strijd en tegenslag.

Maar zelfs op dagen waarop we de verkeerde afslag nemen of in ons onvermogen om Zijn liefde te begrijpen, Zijn geboden overboord zetten, laat Hij ons als liefhebbende Vader nooit vallen. De Bijbel vertelt ons dat God degenen die Hij liefheeft kastijdt en corrigeert (Spreuken 3:11-12). In plaats van onze ongehoorzaamheid gewoon te negeren, roept God ons door middel van discipline terug naar Zijn wil en Zijn wegen.

Het is goed hierbij stil te staan. Op het moment dat wij God accepteren krijgen we te maken met de geestelijke strijd en de weerstand die wordt geïnspireerd door Gods grote vijand. Satan doet vanaf het allereerste begin zijn uiterste best om ongehoorzaamheid aan te moedigen. De hele bedoeling van zijn kwaadaardige, afvallige regime is een verachtelijke poging om Gods Koninkrijk te ondermijnen door ongehoorzaamheid aan de Koning te stimuleren. Hij geniet van de complicaties en het drama die ongehoorzaamheid aan God in onze levens met zich meebrengt.

Als we tegenslagen, problemen en moeilijkheden dus op een wereldse manier benaderen en proberen op te lossen, in plaats van het geestelijke aspect ervan te onderkennen, wordt het een ongelijke strijd die ons geen stap dichter bij een echte overwinning zal brengen.

Als het op een bepaald gebied in ons leven niet goed gaat, is het eerste wat we ons misschien moeten afvragen of we wellicht uit de pas zijn gelopen met Gods geboden. Dat is zeker niet altijd het geval, maar het loont de moeite om onze levensweg te beoordelen vanuit Gods perspectief in samenspraak met de Heilige Geest. Soms is de eenvoudigste verklaring de beste verklaring.

Vraag God om de genade Zijn geboden te gehoorzamen zodat wij voortdurend mogen leven vanuit een staat van vrede en welzijn, zelfs als het rondom ons stormt. Een ding is zeker, een leven dat wordt geleid vanuit een zelfzuchtige, opstandige levensovertuiging mondt uiteindelijk uit in chaos en onrust. En dat is nergens voor nodig als er een levensherder aanwezig is die het beste met ons voorheeft.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier