Eén snaar

God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buiten spel te zetten.
1 Corinthiërs 1:27-28

Ben je ontmoedigd omdat je zo weinig voor elkaar lijkt te krijgen? Denk je soms dat je maar een zwak instrument bent en dat God niet veel met je kan? Maar dan vergeet je wellicht dat succes bij God maar weinig met jou te maken heeft. Het gaat er om door wie je bespeeld wordt.

Zo was er eens een bekende violist die een prachtig concert zou geven. Maar toen hij op de bühne stond ging het al snel mis. Eerst brak er een snaar, toen een tweede, en uiteindelijk had de man nog maar één snaar over. De dirigent keek als versteend toe terwijl hij nog probeerde om het orkest zo goed als het ging te leiden, maar een afgang was onvermijdelijk.

Toch niet. De violist ging rustig door op die ene snaar. Hij was de meester en zelfs op die ene snaar was hij in staat prachtig te spelen. Toen het stuk uit was stond iedereen in de zaal op en was het applaus overdonderend.

Jezus is zo’n Meester. Hij kan zelfs op één snaar iets prachtigs uit jouw leven tevoorschijn toveren. De Geest van God kan zelfs uit de minst begaafde onder ons een stralend muziekstuk laten komen. Hij is de Meester en wij zijn het niet.

De beroemde kunstenaar Gainsborough leerde dat ook. Het verhaal gaat dat hij eens diep geraakt werd door het concert van een violist. Toen hij thuiskwam wilde hij ook zo kunnen spelen, maar daar had hij natuurlijk een goede viool voor nodig. Zodoende lukte het hem om de viool van de violist te kopen die hem zo had begeesterd. Maar ofschoon hij na de nodige oefening aardig wat tonen uit zijn kostbare viool wist voort te brengen, was er toch niemand die met tranen in de ogen naar de man zat te luisteren. Hij leerde toen dat de muziek niet uit de viool kwam, maar uit de Meester die de viool bespeelde, en dat hij die meester niet was.

Vergeet het niet als je soms ontmoedigd bent omdat het lijkt alsof je maar zo weinig hebt en kunt. Er is een God die iets met je kan. Er is een God die ook jouw talenten kent. Grootsheid is niet vereist bij God. Waar het om gaat is dat wij ons bij Hem neervlijen en Hem oprecht toegang geven tot ons hart. Laat Hem maar met je doen wat Hij voor ogen heeft en dan komt er ook uit jouw leven iets voort dat een zegen zal zijn voor een ander.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier