Een schild tussen jou en het probleem

 ‘Och Here,’ … ‘het is voor U eenvoudig ons te helpen. … Wij vertrouwen erop dat U ons redt en in uw naam gaan wij deze enorme overmacht te lijf.’ -2 Kronieken 14:11

De Amerikaanse Indianen hadden een bijzondere manier om hun jonge krijgers te trainen. In de nacht van hun dertiende verjaardag, nadat de jongen alle vaardigheden op het gebied van de jacht, het speuren en vissen onder de knie had gekregen werd hij voor de laatste keer getest. Hij werd in het midden van de nacht geblinddoekt en werd meegevoerd door volwassen krijgers naar een diepe uithoek van het woud, waar hij de hele nacht alleen moest doorbrengen. De jonge krijger was nog nooit eerder van huis weggeweest en als hij zijn blinddoek afnam en zag dat hij alleen was en omringd door de inktzwarte duisternis en de gevaren van het woud, sloeg de angst hem om het hart. Hier woonden roofzuchtige wilde beesten en misschien zelfs vijandige stammen. Maar wegrennen kon niet. Hij wist niet eens waar hij was. Eindelijk brak dan de morgen aan en begon de jonge krijger te zien dat hij zich in een prachtig bos bevond, omringd door planten en bloemen en tot zijn grootste verbazing zag hij niet ver bij hem vandaan een krijger staan, gewapend met een pijl en boog die klaar stond om hem te beschermen tegen elk gevaar. Het was zijn eigen vader, die daar de hele nacht op wacht had gestaan.

***

God verlaat ons nooit. Vergeet het niet. Herinner Hem in je gebeden aan het feit dat alles binnen Zijn verantwoordelijkheid ligt. Er is niemand anders die kan helpen en uiteindelijk is het voor Hem eenvoudig om ons te helpen.

Koning Asa ondervond dat ook. Hij stond voor een gigantische overmacht; hij had een ontelbaar groot leger tegenover zich, en nog eens driehonderd strijdwagens. Het leek een onmogelijkheid om het tegen zo’n supermacht op te nemen. Er waren geen bondgenoten die hem te hulp zouden komen, daarom had hij zijn hoop op de enige gevestigd die kon ingrijpen en dat was God.

Soms kan het zijn dat je problemen zulke alarmerende afmetingen hebben aangenomen dat je alle hulp van menselijke wezens moet afwijzen, wezens bij wie je in minder moeilijke gevallen misschien nog je toevlucht kon zoeken.

Maar soms is het probleem te groot voor menselijke kracht en moet je jezelf volledig overleveren aan je almachtige Vriend.

Dan moet je God tussen jezelf en je vijand plaatsen, zoals Asa dat deed. Met God tussen de machtige Zerahja en zichzelf won Asa de strijd. De Ethiopiërs werden verslagen voor het aangezicht van de Heer en voor Zijn leger. Hemelse strijders stortten zich op de vijand om Israël te helpen en de legers sloegen op de vlucht zodat Israël alleen de oorlogsbuit nog hoefde op te halen.

Onze God is de Heer der heerscharen die onverwachte hulptroepen kan inschakelen op elk moment dat het nodig is om Zijn kinderen te helpen. Geloof in Zijn aanwezigheid als een schild tussen jou en je moeilijkheden en alles wat voor jou onmogelijk is zal voor Hem op de vlucht slaan, als wolken voor de storm.

F.B. Meyer

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier