Een fundament van juwelen

Ach mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen, Ik zal u herbouwen op een fundament van saffieren. De muren van uw huizen zal Ik van kostbare juwelen maken. Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteente maken.
Jesaja 54:11-12

Jezus ziet vanuit Zijn hemelse gezichtspunt het slingeren van je scheepje op de woeste golven in de storm. Sterker nog, Hij staat naast je bij iedere windstoot en houdt je vast bij elke schuimende golf die over je heen spoelt. Hij kent de diepten van het duistere water, want Hij is je voorgegaan. Hij heeft het leven al doorkruist en is jouw veilige haven.

Vind je geen troost bij de mens? Voel je je alleen en verlaten door anderen? Het geeft niets, want de hemelse Trooster houdt je hand vast.

De blinde man in de Bijbel die door Jezus genezen was, werd zonder pardon de Synagoge uitgegooid. Maar Jezus wist hem direct te vinden, en Hij weet ook jou te vinden. Iedere storm in je leven is Hem bekend, en is een deel van Zijn plan.

Juist nu, omgeven door huizenhoge golven, legt Hij het fundament voor een rotsvast geloof, een fundament dat zorgvuldig is opgebouwd met uiterst kostbare edelstenen.

Maar vergeet nooit dat de kostbaarste stenen zo kostbaar worden door het vuur dat ze loutert. Het zijn kinderen van het vuur. In het begin zijn het slechts eenvoudige, nietszeggende mineralen, maar door de overweldigende druk en de heetste vuren wordt de schoonheid geboren.

God, als de grote Meester is aan het werk om van jouw hart een kostbare edelsteen te maken. Iedere storm en elk obstakel is het meer dan waard.

Uit: Daily Devotional Commentary

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier