De ware betekenis van kerstmis

Ik stond ongeduldig op mijn beurt te wachten in het warenhuis. Het was laat. Ik was moe en afgedraaid. Het hele kerstgedoe begon me de keel uit te hangen. Voor me in de rij stond een klein slonzig jochie in armoedige, veel te grote kleren. Hij had een paar prachtige damesschoenen in zijn hand en ik vroeg mij af of hij die wel kon betalen. Toen hij zag dat ik naar hem keek zei hij zacht: “Voor mijn moeder. Zij is erg ziek en gaat binnenkort naar Jezus toe. Het is de juiste maat, ziet u. Ik wil graag dat ze er mooi uitziet als ze naar de hemel gaat!” Ik stond als aan de grond genageld.

Toen het jochie moest betalen haalde hij een handvol groezelige muntjes uit zijn zak. De kassabediende telde alles ongeduldig uit en zei toen scherp dat het bij lange na niet genoeg was. Het jochie leek wanhopig. “Het is alles wat ik heb mijnheer,” stamelde hij. “Ik heb ze echt nodig.”

Het was duidelijk wat me te doen stond. “Ik betaal het wel,” zei ik tot de kassabediende en reikte hem een biljet. Het jochie keek me met schitterende ogen aan en prevelde zachtjes: “Dank u mijnheer…dank u…” Toen draaide hij zich om en vertrok blij met zijn schoenen. Opeens zag kerstmis er anders uit en toen ik even later zelf de winkel uitliep betrapte ik me erop dat ik een kerstliedje neuriede…

***

In een tijd waarin we worden opgeschrikt door de meest verschrikkelijke verhalen op het nieuws en het erop lijkt dat heel wat mensen de weg kwijt zijn, is het belangrijk om stil te staan bij de ware betekenis van het kerstfeest.

 

En of we nu in God geloven of niet, de betekenis van het kerstfeest is voor alle mensen hetzelfde. Het draait om de liefde.  Zonder liefde is er niets. Zonder liefde is er geen hoop en wordt de wereld een duistere plaats. Liefde brengt het licht en het leven. Liefde zou uiteindelijk altijd onze drijfveer moeten zijn. In al onze keuzes, in al onze gedachten en elke dag weer.

Zonder liefde is er niets. Zonder liefde is er geen hoop en wordt de wereld een duistere plaats. Liefde brengt het licht en het leven. Liefde zou uiteindelijk altijd onze drijfveer moeten zijn. In al onze keuzes, in al onze gedachten en elke dag weer.

Zonder liefde zijn onze goede werken en onze inspanningen niets waard. Zonder liefde worden we gemakkelijk een prooi voor onze menselijke zelfzucht en wordt onze reis een eenzame strooptocht om te overleven door de kille en onherbergzame streken van dit leven.

En God? Wat heeft God daar mee te maken? God is liefde. In Hem is geen duisternis. God is de bron van de liefde. En voor ons begon dat op die allereerste kerstnacht toen de ster boven de stal stond en de herders de engelen hoorden zingen en het kerstkind in de kribbe lag. Het was de nacht dat God op aarde kwam om ons de ware betekenis van de liefde te leren.

Kerstmis heeft dus wel degelijk iets met een geschenk te maken. Het is Gods geschenk aan onze wereld. Toch kost het iets, ook al is het een geschenk, want liefde is een kunst op zich. Liefhebben kun je niet zomaar. Dat kost tijd.
Eigenlijk een heel leven en je moet er voortdurend iets voor opofferen. Maar het is meer dan de moeite waard en vergeet ook nooit dat het kerstkind altijd naast je staat.

Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. “Ere zij God in de hoge,” zongen zij. “Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.”
(Lukas 2:14)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier